Connect with us

Hi, what are you looking for?

PR-News

เดลล์ ชี้ นำข้อดี GenAI ช่วยจัดการความเสี่ยงบนไซเบอร์

GenAI คือจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ เพราะ GenAI สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ดีและนำความรู้ไปใช้กับระบบงานได้มากมายอย่างที่มนุษย์ทำได้ GenAI จึงเป็นทั้งพันธมิตรที่ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมไอที

โดย ฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์

ฐิตพล บุญประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์

GenAI คือจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ เพราะ GenAI สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ดีและนำความรู้ไปใช้กับระบบงานได้มากมายอย่างที่มนุษย์ทำได้ GenAI จึงเป็นทั้งพันธมิตรที่ช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมไอที แต่ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างวิธีการโจมตีใหม่ๆ ได้เช่นกัน จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงกับระบบไอทีและการรักษาความปลอดภัย ประเด็นนี้ ทำให้เกิดคำถาม “องค์กรควรทำอย่างไรเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก GenAI ได้อย่างมีความรับผิดชอบ”

Advertisement

GenAI ก็เหมือนกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้น แม้จะให้นวัตกรรมและประโยชน์มากมาย แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่ต้องจัดการ โดยในประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ เพราะในปีที่ผ่านมาคือ 2565 ภาครัฐได้ออกแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)  โดยมียุทธศาสตร์หลักคือการพัฒนากำลังคนและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Data Infrastructure) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสตาร์ทอัพและการนํา AI ไปใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการสร้างกรอบกฎหมายเพื่อกํากับดูแลการนำ AI ไปใช้งาน พร้อมกับได้พิจารณากำหนดร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้งาน AI เพื่อกําหนดทิศทางในการกํากับดูแล AI ภายในประเทศ โดยจะมีการพิจารณาจัดตั้ง AI Sandbox เพื่ออนุญาตให้มีการยกเว้นกฎหมายและกฎระเบียบบางส่วนในการทดสอบ AI ในขอบเขตที่จำเป็น

จัดการความเสี่ยงของ GenAI อย่างไร

เนื่องจาก GenAI นั้นมีศักยภาพมากมายมหาศาล การรักษาความปลอดภัยจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจ เพราะแฮกเกอร์สมัยใหม่ ก็เล็งเห็นศักยภาพของ GenAI เช่นเดียวกัน โดยใช้ข้อได้เปรียบของ GenAI ทั้งในเรื่องของความเร็วและการทำงานแบบอัตโนมัติ มาช่วยในการค้นหาช่องโหว่ในระบบงานขององค์กรได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังนำมาช่วยในการพัฒนามัลแวร์ได้แบบเรียลไทม์ ใช้สร้างอีเมล์ฟิชชิ่งเพื่อหลอกลวงผ่านระบบดิจิทัลได้แยบยลยิ่งขึ้น ระบบ GenAI จึงควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตี เพราะมาตรการเหล่านี้สามารถลดโอกาสในการฉ้อฉล  และลดการโจมตีในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคนิคล้ำหน้า อย่างการใช้ GenAI ทำ Deepfakes เป็นต้น

องค์กรควรเริ่มจากจุดไหน

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความน่าเชื่อถือคือสิ่งสำคัญอันดับต้น การรักษาความปลอดภัยของ GenAI ควรเริ่มตั้งแต่การติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานและการดูแลข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดในการควบคุมการแอกเซสเข้าไปใช้งานในระบบ เพื่อป้องกันความเสียหาย และไม่ให้มีการนำระบบไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งนี้ ความสามารถ เช่น การจัดประเภทข้อมูล (Data Classification) การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) และการรักษาความปลอดภัยของสตอเรจในการจัดเก็บ รวมถึงการส่งผ่านข้อมูล คือสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของคนทำงานและผู้ใช้งาน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการวางมาตรการหรือแนวทางที่ช่วยระบุหรือแจ้งเตือนในเวลาที่ระบบทำงานไม่ตรงตามคาดหมาย อีกทั้งควรมีการนำเทคนิคที่ช่วยลดมุมมองที่ไม่เป็นกลาง (ลด bias) และหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมมาสนับสนุนการใช้งาน เหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหา

GenAI เสริมความปลอดภัยไซเบอร์

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดจาก GenAI  ตัว GenAI เองก็ช่วยเสริมความปลอดภัยไซเบอร์ได้เช่นกัน ด้วยการหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ GenAI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัยจำนวนมากได้ ทำให้สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า อีกทั้งตัวมันเองยังมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้ทีมงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์รับมือกับปัญหาภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น เช่น สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในทราฟฟิกของเครือข่าย หรือตรวจพบเนื้อหาอีเมลที่น่าสงสัย นอกจากนี้ GenAI ยังสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงภัยคุกคามในอนาคต หรือระบุช่องโหว่ที่สร้างความเสียหายได้ เพราะ GenAI สามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์ หรือการโจมตีที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามและนำมาพัฒนาแนวทางการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบอัตโนมัติ คือแต้มต่อของ GenAI

ระบบอัตโนมัติช่วยให้จัดการความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมระบบป้องกันและการตรวจจับ เพราะสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้แบบอัตโนมัติ จึงช่วยลดระยะเวลาในการตรวจจับและตอบโต้การโจมตีเข้ามาที่ระบบได้ ช่วยลดความเสียหาย ทำให้งานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ เช่น การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ หรือการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และช่องโหว่ต่างๆ  ทำให้ทีมงานด้านความปลอดภัยมีเวลาไปมุ่งเน้นงานด้านกลยุทธ์สำคัญๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่นำไปต่อยอดในการปฏิบัติงานจริงได้

อีกหนึ่งคุณสมบัติของ GenAI กับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ได้อยู่ที่ความสร้างสรรค์ในเรื่องคอนเทนต์ แต่เป็นเรื่องของความสามารถด้านการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัย ด้วยการนำ GenAI มาช่วย personalize เนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะสมตรงประเด็นที่ต้องการสื่อไปในแต่ละกลุ่ม ตามบทบาทการทำงาน และพฤติกรรมที่ผ่านมาก รวมถึงภัยคุกคามที่เคยเจอ ซึ่งการเจาะจงเนื้อหาในการฝึกอบรมได้ตรงประเด็นช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนได้ในหลายกรณี

มอง GenAI ในมุมบวก ดึงข้อดีมาใช้ให้เหมาะ

GenAI คือดาบสองคมในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ ในมุมหนึ่ง GenAI สร้างความท้าทายรูปแบบใหม่ที่ทำให้องค์กรต้องคิดทบทวนเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่อีกมุมหนึ่ง GenAI ช่วยเสริมศักยภาพการรักษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม รวมถึงนำความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้เพื่อคาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เดลล์ได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่มาพร้อมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมสร้างความก้าวหน้าให้กับผู้คน ที่เดลล์ เทคโนโลยีส์ การรับมือกับเทคโนโลยีด้วยความรับผิดชอบถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการดำเนินการทั้งหมด กุญแจสำคัญจึงอยู่ที่การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี พร้อมรับมือกับความเสี่ยงในเชิงรุกอย่างรอบคอบระมัดระวัง ดังนั้น การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง การดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการล้ำหน้า ที่ให้ความยืดหยุ่นในการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวมถึงเรื่องจริยธรรม คือสิ่งที่ต้องเตรียมการ เพราะเมื่อเราก้าวสู่ยุคของ GenAI อย่างเต็มตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง AI และความปลอดภัยบนไซเบอร์คือวิวัฒนาการที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiotic evolution)

Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

PR-News

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการทำงานยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพและการร่วมมือในการทำงาน เมื่อรวมเข้ากับผลกระทบของ AI ที่มีต่ออนาคตของการทำงาน การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดและการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร และนี่คือเหตุผลที่เดลล์ เทคโนโลยีส์ลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด พูดง่ายๆ ก็คือ เดลล์รู้ว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่มากกว่าพีซีในการทำงาน คนทำงานต่างต้องการระบบนิเวศที่ครอบคลุมของทั้งอุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์  ไปจนถึงการซัพพอร์ตและการให้บริการเพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในสถานที่ พื้นที่ทำงาน ไปจนถึงช่วงจังหวะการทำงานของพนักงาน อ่านเนื้อหา DELL เพิ่มเติม ข่าวการลงทุนในด้านนี้ของเดลล์จะยังคงมีออกมาให้ได้ยินกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในวันนี้ เดลล์มีความยินดีที่จะแจ้งเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของชุดหูฟัง (Headsets) ที่ชาญฉลาด...

CONTENT

พร้อมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และก้าวขึ้นรับรางวัลนวัตกรรมในฐานะของ CES 2024 Innovation Award Honoree เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัว Dell UltraSharp 40 Curved ThunderboltTM Hub Monitor (U4025QW)

Buyer's Guide

โน๊ตบุ๊ค Intel ยุคนี้ได้รุ่นใหม่ทั้ง Intel Gen 12 และ 13 เลือกได้ตามชอบ สเปคแรงเอาเรื่องด้วย! โน๊ตบุ๊ค Intel ในสายตาผู้ใช้ยังยืนหนึ่งในใจผู้ใช้หลายคนเพราะประสิทธิภาพและความเสถียรไว้ใจได้ ทำงานหนักเบาตั้งแต่เอกสารจนถึงงานตัดต่อวิดีโอก็ทำได้สบายๆ เพราะมีชุดคำสั่งในจีพียู Intel Iris Xe Graphics คอยซัพพอร์ตให้ทำงานดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทก็พัฒนาดีไซน์ภายในชิปให้มีคอร์เพิ่มเข้ามา 2 ชุด แยกเป็น...

PR-News

สำหรับมืออาชีพในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก นอกเหนือจากความทนทานแข็งแกร่งของอุปกรณ์ ยังต้องการโซลูชันในการทำงานที่พกพาได้เพื่อการเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกไม่ถ่วงการทำงานในภาคสนาม ซึ่งแท็บเล็ต Latitude Rugged Extreme ใหม่ของเดลล์สามารถตอบโจทย์ทั้งสองประการนี้ได้อย่างลงตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก