Connect with us

Hi, what are you looking for?

PR-News

ซีเกทมุ่งมั่นในพันธกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคต พร้อมประกาศความสำเร็จในการนำฮาร์ดไดรฟ์ใช้แล้วเกือบล้านตัวหมุนเวียนเป็นสินค้าใหม่

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ: STX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลได้แถลงในวันนี้ว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายมากกว่า 50% ของเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานและวัสดุหมุนเวียน 100% เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก (Global Footprint)

Seagate ESG photo

ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์  (NASDAQ: STX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลได้แถลงในวันนี้ว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายมากกว่า 50% ของเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานและวัสดุหมุนเวียน 100% เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก (Global Footprint) ภายในปีพ.ศ. 2573 รวมถึงการช่วยขยายอายุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) กว่าหนึ่งล้านเครื่องผ่านโครงการนำมาใช้ใหม่ในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างกรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565)  

ความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกประกาศพร้อมกับการตีพิมพ์รายงานชื่อโลกของข้อมูลที่ยั่งยืนจากทางซีเกท ว่าด้วยเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลประจำปีพ.ศ. 2565 (Sustainable Datasphere: FY2022 ESG Performance Report เดิมใช้ชื่อว่า “Global Citizenship Annual Report”) รายงานประจำปีฉบับที่ 17 ได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของซีเกท รายงานฉบับนี้ยังอธิบายความคืบหน้าประจำปีในพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของซีเกททั่วโลกด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปีพ.ศ. 2573 และเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 เป้าหมายเหล่านี้เป็นคำมั่นที่ซีเกทประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืน ไม่เลือกการปฏิบัติและมีจริยธรรมต่อโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลนี้

Advertisement

เดฟ โมสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีเกทกล่าวว่า “ที่ซีเกท เราเชื่อในศักยภาพของข้อมูลเสมอมา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่หยุดพัฒนาการจัดเก็บและปกป้องข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ เราต้องไม่ละเลยในการจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงท้าทายตัวเองและอุตสาหกรรมของเราเสมอ”

ในพันธกิจเพื่อบรรลุคำมั่นด้านการลดผลกระทบต่อโลก (Global Footprint) ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปีพ.ศ. 2573 ซีเกทได้ประกาศความสำเร็จว่าโรงงานผลิต 4 แห่งจาก 7 แห่งทั่วโลกได้เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัท

Seagate Korat

นอกจากนี้ ซีเกทยังช่วยขยายอายุการใช้งานของ HDD และ SSD จำนวน 1.16 ล้านตัวในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยไดรฟ์เหล่านี้ได้รับการกู้คืนผ่านโครงการนำไปใช้ใหม่ และช่วยลดจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 540 เมตริกตัน ที่ไม่ต้องถูกส่งไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ

CDI

ในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนนี้ ซีเกทครองตำแหน่งผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Circular Drive Initiative (CDI) โดยร่วมมือกับผู้นำระดับโลกรายอื่นๆ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล ความยั่งยืน และบล็อกเชน โดยมุ่งเน้นที่การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการนำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาใช้ใหม่หลังผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

KF Chong รองประธานอาวุโสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของซีเกทกล่าวว่า “ซีเกทเป็นผู้นำของธุรกิจด้วยการดำเนินงานอย่างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งโดยการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่จริงจังทั่วทั้งองค์กรในทั่วโลก และโดยการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนร่วมธุรกิจ สมาคมต่างๆ พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน และภาครัฐบาล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ การกู้คืน และการนำวัสดุมาหมุนเวียน” และกล่าวเสริมว่า “ด้วยขนาดองค์กรของเรา ซีเกทจึงเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมีการนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์แร่ธาตุหายาก ลดการใช้น้ำและพลังงาน พร้อมบรรลุความสำเร็จทางการเงิน”

Planet Sustainable

ข้อมูลอันโดดเด่นส่วนหนึ่งจากรายงานปีล่าสุด ประกอบด้วย:

ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 21,000 เมกะวัตต์ จากโครงการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเกินเป้าหมายการอนุรักษ์เริ่มต้นของซีเกทที่ 10,000 เมกะวัตต์
 • 87% (~27,000 เมตริกตัน) ของขยะไม่อันตรายที่ไม่ต้องถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในปีงบประมาณ 2565
 • 82% ของขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 ถูกนำไปรีไซเคิล
 • ฮาร์ดไดรฟ์กว่า 1,000,000 ตัวถูกนำกลับเข้าสู่โครงการนำกลับมาใช้ใหม่ในปีปฏิทิน 2565
 • ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไซต์งานได้ 1,352 เมกะวัตต์ ในปีงบประมาณ 2565
 • มีการรีไซเคิลน้ำเพิ่มขึ้น 5% จากปีปฏิทิน 2564 – 2565
 • ความเข้มของน้ำลดลง 1% (เมกะลิตรต่อ EB) จากปีปฏิทิน 2564 – 2565

ด้านมนุษย์ ความเจริญรุ่งเรือง และ ธรรมาภิบาล

 • มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 1% โดยมีผู้หญิงมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม 1 คนขึ้นไป
 • จัดการอบรมเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรซีเกท โดยใช้ระยะเวลารวมไป 281,051 ชั่วโมงในปีงบประมาณ 2565
 • พนักงาน 3,600 คนจากทั่วโลกได้เป็นตัวแทนของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ทั้งหมด 9 กลุ่ม และ 27 กลุ่มทางสังคมที่ทำร่วมกับชุมชนโดยตัวแทนกลุ่มทรัพยากรพนักงาน ในปีงบประมาณ 2565
 • มีการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นจำนวน 131 โครงการ
 • การใช้จ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งเสริมความหลากหลายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 20% จากปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2565
 • เสริมสร้างการกำกับดูแลข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือป้องกันข้อมูลที่มีการเข้ารหัสและดำเนินการตามข้อบังคับหลักโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของซีเกท โปรดดูที่หน้า ESG เมื่อคิดจากน้ำหนักเฉลี่ยที่ 465 กรัมต่อ 1 ไดรฟ์

Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

IT NEWS

Seagate ประกาศความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษ และหนึ่งในวิธีการที่น่าภาคภูมิใจคือการนำ HDD กว่า 1 ล้านชิ้นมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Seagate Technology Holdings plc ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เป้าหมาย 2030 moonshot goal of powering 100% ที่ตั้งไว้กว่า 50% แล้ว เป็นโครงการเกี่ยวกับการช่วยลดมลพิษที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่หลายๆ...

IT NEWS

Seagate ยอมจ่ายเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์เป็นเวลา 5 ปี ให้กับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถขาย HDD ของ Huawei บางตัวได้ต่อไป การฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2020 จากการปรับมาตราการใหม่ของอเมริกา มีผลใช้กับบริษัทที่ทำการค้ากับ Huawei โดยเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ขายได้หรือไม่ได้ให้กับบริษัท และก่อนหน้านี้ BIS ได้เพิ่ม Huawei ลงใน ‘...

IT NEWS

Seagate เปิดตัว Seagate Solid State Drives (SSD) แบบใหม่ในชื่อรุ่นว่า Lightsaber Collection เป็น licensed special edition ของทาง Seagate โดยเฉพาะ การออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครเด่นในจักรวาล Star Wars ได้แก่ Obi-Wan Kenobi, Darth...

PR-News

ซีเกทจัดเต็ม ปล่อยฮาร์ดไดรฟ์พกพาลายสไปเดอร์แมนให้แฟนพันธุ์แท้ได้สะสม ยกระดับประสบการณ์เกมมิ่งด้วยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลลวดลายพิเศษที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ มาพร้อมลายสไปเดอร์แมน โกสต์สไปเดอร์ และไมล์ โมราเลส

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก