Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tips & Tricks

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ไทย อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น มีมาครบ อัพเดต 2022

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ มีทั้งอักษรภาษาไทย อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อัพเดต 2022

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น

ก่อนหน้านี้เราได้แจกตัวอักษรพิเศษเท่ๆ สัญลักษณ์พิเศษ สำหรับการใช้ในการตั้งชื่อในเกม, ฟีฟาย, Facebook, Twitter ฯลฯ กันไปแล้ว คราวนี้ ทีมงานก็อยากจะมาแจกตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ในรูปแบบของตัวอักษรในภาษาต่างๆ กันบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี สำหรับนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อ หรือใส่ประกอบข้อความเท่ๆ สวยๆ ก็ทำได้ มาดูกันเลย


ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาไทย ก-ฮ

ตัวอักษรภาษาไทยตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาไทย
∩ ∏ Ω Ռ ח ν υ
श থ ရျ ရ∫ ဈ ឧ ४
の ମ
ງ פ ஜ এ ق ঐ ও ঞ ଏ ၅ ງ ل ق ს ७ و
ຈ す ब ন ল ম অ ज त्र ຈ જિ ને નૈ न ㅋ व ऩ
જ Ճ ಶ ឋ
₪ വ ഖ ல ស ល ભુ
ດ ๑ இ ஏ ஞ ௭ ெ
๓ ຕ რ დ ព တ ო ຕ ថា ផា ឲា ឆា ന თ ள ღ ถ = ຖ ଣ ຄ ଋ ઢી
η и מ ŋ ທ ឋា មា ហ
ຣ ຽ চ ន
Ա Њ थ ゆ њ થ य ਪ યૃ Ю ю
υ ບ ப
ປ √ ച
ຜ ಛ ಟ ය చ ట
ධ ඨ ຝ យ
ш ಬ ധ ਘ ພ ဃ ឃ
ຟ ௰ ಚ ಭ ඩ
ग ກ சி រា
ນ ஆ ௮ ঋ भ ಖ ఖ ມ ଐ தூ து អ
ε є ξ ઈ ຢ ع ধ ㄠ ঘ ध छ ຍ ઘ છ اغ اع չ غ
ຮ よ ی र န ਙ 丂 ઙ હ ន រ វ
ລ त ਫ਼ බ તિ તે તૈ લિ લે લૈ ढ द ट
ວ ຊ ಞ Ձ
ម ਖ
さ ざ द ನ న ສ ឥ ৯ స ढे ざ
ㄨ × Ҩ ण യ භ ຫ ຫຼ ӄ ம Ҩ ೫ メ ຫ א
ង ឯ
Ә ∂ Ο о ਹ ට વિ ө Ө ბ ס ծ
ර ອ
สระ โอໂ ∫ ဌ ၎
สระ ไอໄ ໃ ဥ ရ
สระ เอも L ζ l ℓ ١١ ແ ເ ا اا រ វ ъ
สระ อิ
สระ อะະ း
สระ อาণ ד প গ າ ๅ

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาไทย ก-ฮ
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
ก͕͓͜ ข̢̺̝ ฃ̢̺̝ ค̢̺̘ ฅ͇̠̟ ฆ͕̞͙ ง̟͕̦ จ̝̙ ฉ͚̺̟ ช̡̫͚ ซ͖̦ ฌ͔͔ ญ̫̝͖ ฎ̡͙͉ ฏ͇͔̝ ฐ̼̠͉ ฑ͖͍͜ ฒ͚͜ ณ̠̦͎ ด̢͓̫ ต̻̺͕ ถ͇̙͜ ท̺͓̝ ธ̠͕͜ น͉̫͔ บ̡̫͎ ป͇͕̫ ผ̢̻̪ ฝ͔̼͜ พ̡̫ ฟ̦̘͜ ภ͔̘͜ ม͍͕̘ ย̢͎ ร̡͖̙ ล̢͎̻ ว͔̫ ศ̢̟͇ ษ̢̠͜ ส̙̪̟ ห̪̠̦ ฬ͖̝͕ อ͖̺͓ ฮ͔͚̠
ก̷ ข̷ ฃ̷ ค̷ ฅ̷ ฆ̷ ง̷ จ̷ ฉ̷ ช̷ ซ̷ ฌ̷ ญ̷ ฎ̷ ฏ̷ ฐ̷ ฑ̷ ฒ̷ ณ̷ ด̷ ต̷ ถ̷ ท̷ ธ̷ น̷ บ̷ ป̷ ผ̷ ฝ̷ พ̷ ฟ̷ ภ̷ ม̷ ย̷ ร̷ ล̷ ว̷ ศ̷ ษ̷ ส̷ ห̷ ฬ̷ อ̷ ฮ̷
ก̴̺͙͊̚ ข̵͓̟̙͋̒̓ ฃ̵̡̫̝̾̈́͠ ค̵͉̼̦͆̈́͝ ฅ̴͕͔̺̓̓ ฆ̵̙̞̠̾̓̒ ง̸̡̠̫̓̓͝ จ̸͖̘̺̾̓̈́ ฉ̸͚͖͕͊͛̔ ช̸͙̘̪͐͒̕ ซ̴͔͎̘̈́̿̈́ ฌ̴̢̝͒͘͜ ญ̵̫͕͛͐͘ ฎ̴̫͎͔̐͊͝ ฏ̴̫͍͙̓͆̔ ฐ̸͕͉͓͋̓̓ ฑ̴̢̺̝̈́͒̓ ฒ̸̡͔̾͋͘ ณ̵͇̞͉́͊͆ ด̸̦̘́̈́̚͜ ต̴͉͖͔̓͆̚ ถ̴̡͕͇̐̓́ ท̴̝̺̪̒͋͠ ธ̵͕͉͎͒͛ น̴͓̦͕̈́͘̚ บ̵̻͙̈́͐͒ ป̵̙̟̠̐̓̕ ผ̵͕͙͕͘͝͝ ฝ̵̠͚̙͑͌͐ พ̸͇͇͍͒͆͌ ฟ̵̢̙̞͆̿ ภ̸̻͔͙̾͐͒ ม̸̪̞̝͛̈́͝ ย̴̡͖̞̔͌͆ ร̸̞͔͓͋́̕ ล̴͓̺̦̐͋̀ ว̴̦͎̺͑͐͘ ศ̴̫͇̾̒̾͜ ษ̸̢̘͓͆͌͝ ส̸̡̠̘̒̓̾ ห̵̘͉͒͘͝ ฬ̵͇͙̟̾͆͒ อ̵̠̙̠͋̓̐ ฮ̵̻͙̈́̔͜͝
ก̳ ข̳ ฃ̳ ค̳ ฅ̳ ฆ̳ ง̳ จ̳ ฉ̳ ช̳ ซ̳ ฌ̳ ญ̳ ฎ̳ ฏ̳ ฐ̳ ฑ̳ ฒ̳ ณ̳ ด̳ ต̳ ถ̳ ท̳ ธ̳ น̳ บ̳ ป̳ ผ̳ ฝ̳ พ̳ ฟ̳ ภ̳ ม̳ ย̳ ร̳ ล̳ ว̳ ศ̳ ษ̳ ส̳ ห̳ ฬ̳ อ̳ ฮ̳
ก⃣    ข⃣    ฃ⃣    ค⃣    ฅ⃣    ฆ⃣    ง⃣    จ⃣    ฉ⃣    ช⃣    ซ⃣    ฌ⃣    ญ⃣    ฎ⃣    ฏ⃣    ฐ⃣    ฑ⃣    ฒ⃣    ณ⃣    ด⃣    ต⃣    ถ⃣    ท⃣    ธ⃣    น⃣    บ⃣    ป⃣    ผ⃣    ฝ⃣    พ⃣    ฟ⃣    ภ⃣    ม⃣    ย⃣    ร⃣    ล⃣    ว⃣    ศ⃣    ษ⃣    ส⃣    ห⃣    ฬ⃣    อ⃣    ฮ⃣
[̲̅ก] [̲̅ข] [̲̅ฃ] [̲̅ค] [̲̅ฅ] [̲̅ฆ] [̲̅ง] [̲̅จ] [̲̅ฉ] [̲̅ช] [̲̅ซ] [̲̅ฌ] [̲̅ญ] [̲̅ฎ] [̲̅ฏ] [̲̅ฐ] [̲̅ฑ] [̲̅ฒ] [̲̅ณ] [̲̅ด] [̲̅ต] [̲̅ถ] [̲̅ท] [̲̅ธ] [̲̅น] [̲̅บ] [̲̅ป] [̲̅ผ] [̲̅ฝ] [̲̅พ] [̲̅ฟ] [̲̅ภ] [̲̅ม] [̲̅ย] [̲̅ร] [̲̅ล] [̲̅ว] [̲̅ศ] [̲̅ษ] [̲̅ส] [̲̅ห] [̲̅ฬ] [̲̅อ] [̲̅ฮ]
ก҉ ҉ข҉ ҉ฃ҉ ҉ค҉ ҉ฅ҉ ҉ฆ҉ ҉ง҉ ҉จ҉ ҉ฉ҉ ҉ช҉ ҉ซ҉ ҉ฌ҉ ҉ญ҉ ҉ฎ҉ ҉ฏ҉ ҉ฐ҉ ҉ฑ҉ ҉ฒ҉ ҉ณ҉ ҉ด҉ ҉ต҉ ҉ถ҉ ҉ท҉ ҉ธ҉ ҉น҉ ҉บ҉ ҉ป҉ ҉ผ҉ ҉ฝ҉ ҉พ҉ ҉ฟ҉ ҉ภ҉ ҉ม҉ ҉ย҉ ҉ร҉ ҉ล҉ ҉ว҉ ҉ศ҉ ҉ษ҉ ҉ส҉ ҉ห҉ ҉ฬ҉ ҉อ҉ ҉ฮ҉
ก꙲꙲ ꙲꙲ข꙲꙲ ꙲꙲ฃ꙲꙲ ꙲꙲ค꙲꙲ ꙲꙲ฅ꙲꙲ ꙲꙲ฆ꙲꙲ ꙲꙲ง꙲꙲ ꙲꙲จ꙲꙲ ꙲꙲ฉ꙲꙲ ꙲꙲ช꙲꙲ ꙲꙲ซ꙲꙲ ꙲꙲ฌ꙲꙲ ꙲꙲ญ꙲꙲ ꙲꙲ฎ꙲꙲ ꙲꙲ฏ꙲꙲ ꙲꙲ฐ꙲꙲ ꙲꙲ฑ꙲꙲ ꙲꙲ฒ꙲꙲ ꙲꙲ณ꙲꙲ ꙲꙲ด꙲꙲ ꙲꙲ต꙲꙲ ꙲꙲ถ꙲꙲ ꙲꙲ท꙲꙲ ꙲꙲ธ꙲꙲ ꙲꙲น꙲꙲ ꙲꙲บ꙲꙲ ꙲꙲ป꙲꙲ ꙲꙲ผ꙲꙲ ꙲꙲ฝ꙲꙲ ꙲꙲พ꙲꙲ ꙲꙲ฟ꙲꙲ ꙲꙲ภ꙲꙲ ꙲꙲ม꙲꙲ ꙲꙲ย꙲꙲ ꙲꙲ร꙲꙲ ꙲꙲ล꙲꙲ ꙲꙲ว꙲꙲ ꙲꙲ศ꙲꙲ ꙲꙲ษ꙲꙲ ꙲꙲ส꙲꙲ ꙲꙲ห꙲꙲ ꙲꙲ฬ꙲꙲ ꙲꙲อ꙲꙲ ꙲꙲ฮ꙲꙲

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษ A-Z

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาอังกฤษ A-Z
ą č Ĥ ħ ĩ Ň Ř Ť Ŵ Ž ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
á â æ à å ã ä ç é ê è ð ë í î ì ï ñ ó ô ò ø õ ö ß þ ú û ù ü ý ÿ
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ғ ɢ ʜ ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴏ ᴘ ǫ ʀ s ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ x ʏ ᴢ ℂ ℍ ℕ ℙ ℚ ℝ ℤ ℭ ℌ ℑ ℜ ℨ
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ l ʞ ɾ ᴉ ɥ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ
A̅̅ ̅̅B̅̅ ̅̅C̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅E̅̅ ̅̅F̅̅ ̅̅G̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅J̅̅ ̅̅K̅̅ ̅̅L̅̅ ̅̅M̅̅ ̅̅N̅̅ ̅̅O̅̅ ̅̅P̅̅ ̅̅Q̅̅ ̅̅R̅̅ ̅̅S̅̅ ̅̅T̅̅ ̅̅U̅̅ ̅̅V̅̅ ̅̅W̅̅ ̅̅X̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅Z̅ a̅̅ ̅̅ ̅̅b̅̅ ̅̅ ̅̅c̅̅ ̅̅ ̅̅d̅̅ ̅̅ ̅̅e̅̅ ̅̅ ̅̅f̅̅ ̅̅ ̅̅g̅̅ ̅̅ ̅̅h̅̅ ̅̅ ̅̅i̅̅ ̅̅ ̅̅j̅̅ ̅̅ ̅̅k̅̅ ̅̅ ̅̅l̅̅ ̅̅ ̅̅m̅̅ ̅̅ ̅̅n̅̅ ̅̅ ̅̅o̅̅ ̅̅ ̅̅p̅̅ ̅̅ ̅̅q̅̅ ̅̅ ̅̅r̅̅ ̅̅ ̅̅s̅̅ ̅̅ ̅̅t̅̅ ̅̅ ̅̅u̅̅ ̅̅ ̅̅v̅̅ ̅̅ ̅̅w̅̅ ̅̅ ̅̅x̅̅ ̅̅ ̅̅y̅̅ ̅̅ ̅̅z̅̅
A̲̲ ̲̲B̲̲ ̲̲C̲̲ ̲̲D̲̲ ̲̲E̲̲ ̲̲F̲̲ ̲̲G̲̲ ̲̲H̲̲ ̲̲I̲̲ ̲̲J̲̲ ̲̲K̲̲ ̲̲L̲̲ ̲̲M̲̲ ̲̲N̲̲ ̲̲O̲̲ ̲̲P̲̲ ̲̲Q̲̲ ̲̲R̲̲ ̲̲S̲̲ ̲̲T̲̲ ̲̲U̲̲ ̲̲V̲̲ ̲̲W̲̲ ̲̲X̲̲ ̲̲Y̲̲ ̲̲Z̲ a̲̲ ̲̲ ̲̲b̲̲ ̲̲ ̲̲c̲̲ ̲̲ ̲̲d̲̲ ̲̲ ̲̲e̲̲ ̲̲ ̲̲f̲̲ ̲̲ ̲̲g̲̲ ̲̲ ̲̲h̲̲ ̲̲ ̲̲i̲̲ ̲̲ ̲̲j̲̲ ̲̲ ̲̲k̲̲ ̲̲ ̲̲l̲̲ ̲̲ ̲̲m̲̲ ̲̲ ̲̲n̲̲ ̲̲ ̲̲o̲̲ ̲̲ ̲̲p̲̲ ̲̲ ̲̲q̲̲ ̲̲ ̲̲r̲̲ ̲̲ ̲̲s̲̲ ̲̲ ̲̲t̲̲ ̲̲ ̲̲u̲̲ ̲̲ ̲̲v̲̲ ̲̲ ̲̲w̲̲ ̲̲ ̲̲x̲̲ ̲̲ ̲̲y̲̲ ̲̲ ̲̲z̲̲
A۫۰۪B۫۰۪C۫۰۪D۫۰۪E۫۰۪F۫۰۪G۫۰۪H۫۰۪I۫۰۪J۫۰۪K۫۰۪L۫۰۪M۫۰۪N۫۰۪O۫۰۪P۫۰۪Q۫۰۪R۫۰۪S۫۰۪T۫۰۪U۫۰۪V۫۰۪W۫۰۪X۫۰۪Y۫۰۪Z۫۰ a۫۰۪b۫۰۪c۫۰۪d۫۰۪e۫۰۪f۫۰۪g۫۰۪h۫۰۪i۫۰۪j۫۰۪k۫۰۪l۫۰۪m۫۰۪n۫۰۪o۫۰۪p۫۰۪q۫۰۪r۫۰۪s۫۰۪t۫۰۪u۫۰۪v۫۰۪w۫۰۪x۫۰۪y۫۰۪z۫۰
α в c ∂ є ƒ g н ι נ к ℓ м η σ ρ q я ѕ т υ ν ω χ у
z γ x ω v υ т ƨ я p q o и м l ʞ į ı н ϱ ʇ ɘ α ɔ ʚ ɒ
Ā 乃 Ċ Ɖ Ē ₣ Ǥ Ħ Ī J ₭ Ŀ M ₦ Ō P Ǭ Ṝ Ƨ Ŧ Ū ∀ Ж Ȳ Ƶ
z ʎ x ʍ ʌ n ʇ s ɹ b d o u ɯ ן ʞ ſ ı 4 ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ || ɐ q ɔ p ǝ ɟ b ɥ ı ƪ ʞ 1 ɯ u o d b ɹ s ʇ n ʌ ʍ x ʎ z
α Ⴆ ƈ ԃ ҽ ϝ ɠ ԋ ι ʝ ƙ ʅ ɱ ɳ σ ρ ϙ ɾ ʂ ƚ υ ʋ ɯ x ყ ȥ ૦ α ß ς d ε ƒ g h ï յ κ レ m η ⊕ p Ω r š † u ∀ ω x ψ z
ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙 ᅙ
მ ჩ ƈ ძ ε բ ց հ ἶ ʝ ƙ l ო ղ օ ր գ ɾ ʂ է մ ν ω ჯ ყ z
ä b ċ d ë f ġ h ï j k l m n ö p q r s t ü v w x ÿ ż
Λ Ϧ ㄈ Ð Ɛ F Ɠ н ɪ フ Қ Ł ௱ Л Ø þ Ҩ 尺 ら Ť Ц Ɣ Ɯ χ Ϥ Ẕ
Λ ß Ƈ D Ɛ F Ɠ Ĥ Ī Ĵ Ҡ Ŀ M И ♡ Ṗ Ҩ Ŕ S Ƭ Ʊ Ѵ Ѡ Ӿ Y Z
ǟ ɮ ƈ ɖ ɛ ʄ ɢ ɦ ɨ ʝ ӄ ʟ ʍ ռ օ ք զ ʀ ֆ ȶ ʊ ʋ ա Ӽ ʏ ʐ
ム 乃 ζ Ð 乇 キ Ǥ ん ノ フ ズ レ ᄊ 刀 Ծ ア Q 尺 丂 イ Ц Џ Щ メ リ 乙
Թ Յ Շ Ժ ȝ Բ Գ ɧ ɿ ʝ ƙ ʅ ʍ Ռ Ծ ρ φ Ր Տ Ե Մ ע ա Ճ Վ Հ
Δ Ɓ C D Σ F G H I J Ƙ L Μ ∏ Θ Ƥ Ⴓ Γ Ѕ Ƭ Ʊ Ʋ Ш Ж Ψ Z
ც ८ ძ ૯ Բ ૭ Һ ɿ ʆ қ Ն ɱ Ո ૦ ƿ ҩ Ր ς ੮ υ ౮ ω ૪ ע ઽ
α в c ɔ ε ғ ɢ н ı נ κ ʟ м п σ ρ ǫ я ƨ т υ ν ш х ч z 0
ă ƅ č ɗ ĕ f ğ ɦ ĭ ĵ ƙ l ɱ ň ŏ ρ ỡ ř š t ŭ ν ŵ ҳ ў ž ɒ ʚ ɔ α ɘ ʇ ϱ н ı į ʞ l м и o q p я ƨ т υ v ω x γ z
ɑ в ς ∂ƒ є ƒ ɢ ɦ ɨ ʆ ќ ℓ ʍ и ღ ρ ҩ ʀ s т µ ν ω х γ ẕς
ⓐ ß ʗ ðƒ ⓔ ƒ ɠ н ì ʖ Ҝ ℓ м и Ѻ ρ Ҩ я Ƨ † µ Ɣ Ŵ Ӿ ¥ ẕ
ᴬ ᴮ ᶜ ᴰ ᴱ ᶠ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᵠ ᴿ ˁ ᵀ ᵁ ᵛ ᵂ ˣ ʸ ᶻ || ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ᶤ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ᶰ ᵒ ᵖ ᵠ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ
𝕒 𝕓 𝕔 𝕕 𝕖 𝕗 𝕘 𝕙 𝕚 𝕛 𝕜 𝕝 𝕞 𝕟 𝕠 𝕡 𝕢 𝕣 𝕤 𝕥 𝕦 𝕧 𝕨 𝕩 𝕪 𝕫 || 𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℚ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕎 𝕏 𝕐 ℤ

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาเกาหลี

อักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาเกาหลี
ㄱ ㄲ ㄳ ㄴ ㄵ ㄶ ㄷㄸ
ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ
ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆㅇㅈ ㅉ ㅊ
ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ
ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ
ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ
ㅡ ㅢ ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ
ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ
ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ
ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ
ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆃ
ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ภาษาญี่ปุ่น
ぁ あ ぃ い ぅ う ぇ え
ぉ お か が き ぎ く ぐ
け げ こ ご さ ざ し じ
す ず せ ぜ そ ぞ た だ
ち ぢ っ つ づ て で と ど
な に ぬ ね の は ば ぱ
ひ び ぴ ふ ぶ ぷ へ べ ぺ
ほ ぼ ぽ ま み む め も
ゃ や ゅ ゆ ょ よ ら り る
れ ろ ゎ わ ゐ ゑ を ん ゔ
ゕ ゖ ゚ ゛゜ゝ ゞ ゟ ゠
ァ ア ィ イ ゥ ウ ェ エ
ォ オ カ ガ キ ギ ク グ
ケ ゲ コ ゴ サ ザ シ ジ
ス ズ セ ゼ ソ ゾ タ ダ
チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ ト ド
ナ ニ ヌ ネ ノ ハ バ パ
ヒ ビ ピ フ ブ プ
ヘ ベ ペ ホ ボ ポ マ
ミ ム メ モ ャ ヤ ュ ユ
ョ ヨ ラ リ ル レ ロ
ヮ ワ ヰ ヱ ヲ ン ヴ
ヵ ヶ ヷ ヸ ヹ ヺ
・ ー ヽ ヾ ヿ ㍐ ㍿

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ตัวเลข 0-9

ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ตัวเลข 0-9
0īƻǮ4567Ȣ9 || [̲̅0̲̅][̲̅1̲̅][̲̅2̲̅][̲̅3̲̅][̲̅4̲̅][̲̅5̲̅][̲̅6̲̅][̲̅7̲̅][̲̅8̲̅][̲̅9̲̅]
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ || ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿
¼ ½ ¾ θ Ι 2 Э Ч Ƽ б ל ȣ ף θ
₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₀ || ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅠⅡ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
0̅̅ ̅̅ ̅̅1̅̅ ̅̅ ̅̅2̅̅ ̅̅ ̅̅3̅̅ ̅̅ ̅̅4̅̅ ̅̅ ̅̅5̅̅ ̅̅ ̅̅6̅̅ ̅̅ ̅̅7̅̅ ̅̅ ̅̅8̅̅ ̅̅ ̅̅9̅̅ ̅̅ ̅̅0̅ || 0̲̲ ̲̲ ̲̲1̲̲ ̲̲ ̲̲2̲̲ ̲̲ ̲̲3̲̲ ̲̲ ̲̲4̲̲ ̲̲ ̲̲5̲̲ ̲̲ ̲̲6̲̲ ̲̲ ̲̲7̲̲ ̲̲ ̲̲8̲̲ ̲̲ ̲̲9̲̲ ̲̲ ̲̲0̲
1۫۰ ۪2۫۰ ۪3۫۰ ۪4۫۰ ۪5۫۰ ۪6۫۰ ۪7۫۰ ۪8۫۰ ۪9۫۰ ۪0۫۰ || ˒՚1ՙ˓ ˒՚2ՙ˓ ˒՚3ՙ˓ ˒՚4ՙ˓ ˒՚5ՙ˓ ˒՚6ՙ˓ ˒՚7ՙ˓ ˒՚8ՙ˓ ˒՚9ՙ˓ ˒՚0ՙ˓
҉ 1 ҉ 2 ҉ 3 ҉ 4 ҉ 5 ҉ 6 ҉ 7 ҉ 8 ҉ 9 ҉ 0 || [̲̅0̲̅] [̲̅1̲̅] [̲̅2̲̅] [̲̅3̲̅] [̲̅4̲̅] [̲̅5̲̅] [̲̅6̲̅] [̲̅7̲̅] [̲̅8̲̅] [̲̅9̲̅] [̲̅0̲̅]
⅟ ½ ⅓ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ⅚ ⅜ ¾ ⅗ ⅝ ⅞ ⅘
01ԶՅՎ56ԴՑԳ || ૦١Ձ૩મƼ67Ց୨ || ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ || ° ℃ ℉ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡ ㏄ ㏎ ㏑ ㏒ ㏕
㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩
㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉

และทั้งหมดนี้ก็คือ ตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรพิเศษเท่ๆ ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รวมไปถึงตัวเลขต่างๆ ด้วย สามารถนำไปใช้งานกันได้เลย ไม่ว่าจะนำไปใช้ตั้งชื่อให้แหวกแนวบนโซเชียลมีเดีย ตั้งชื่อในเกม เช่น ฟีฟาย, ROV ฯลฯ จะตั้งเป็นแคปชั่น หรือนำไปประกอบเป็นรูปประโยคให้มีความน่าสนใจมากขึ้นก็สามารถทำได้ตามต้องการ

Advertisement

อ่านบทความเพิ่มเติม / เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แคปชั่นหน้าหนาวฮาๆ, แคปชั่นหน้าหนาว ภาษาอังกฤษ
อักษรภาษาอังกฤษสวยๆเท่ๆ
ตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ
ตัวอักษรไอจี
pdf to excel
เคสไอโฟน เคส iPhone
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

แจกตัวอักษรพิเศษฟีฟาย ตัวอักษรพิเศษไทย ตั้งชื่อในเกม, Twitter ในช่วงสมัยเริ่มแรกของตัวอิโมจิ หรือตัวอักษรที่เอาไว้แต่งเติมชื่อ หรือการพิมพ์ให้ดูสวย และให้มีสไตล์มากขึ้น การใส่ตัวอักษรพิเศษลงไป ยุคสมัยก่อนที่จะมีตัวอิโมจิ ที่เป็นรูปภาพมีสีสันสวยงาม หรือจะเป็นสติกเกอร์ที่เอาไว้ส่งหากัน มีทั้งเป็นรูปภาพที่ตัวที่ขยับได้ดุ๊กดิ๊กแบบทุกวันนี้ ตัวอักษรพิเศษแบบเก่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือรูปแบบอย่างปีกนกต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวอักษรสีขาวดำตัวเล็กๆ ที่มีคนออกแบบมาเป็นรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่จะเอามาใช้พิมพ์หากันเท่านั้น แต่ยังนำมาตั้งชื่อในเกมได้ด้วย หลายๆ คนจึงยังมีการใช้งานตัวอักษรแบบนี้กันอยู่ ใครที่เคยเล่นเว็บสมัยก่อนอย่าง...

Tips & Tricks

ตัวอักษรพิเศษหัวใจ และอักษรพิเศษยอดนิยมอื่นๆ ตั้งชื่อในเกม, Twitter, Line ฯลฯ เมื่อพูดถึงตัวอักษรพิเศษนั้น ก็ต้องบอกว่าเลยว่าได้รับความนิยมกันมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในการตั้งชื่อในเกม, ใน Facebook, Twitter ฯลฯ หรือจะนำมาใช้เขียนเป็นข้อความอธิบายความเป็นตัวเอง เพิ่มความน่าสนใจกับโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียของเรา หรือบางคนก็ครีเอทด้วยการนำไปปรับใช้กับการเรียน หรือการทำงาน ทำให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก วันนี้ทีมงานจะมานำเสนอตัวอักษรพิเศษหัวใจ ที่จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ให้เราไปเลือกใช้กันได้ตามต้องการเลย นอกจากนี้ก็ยังตัวอักษรพิเศษแบบอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมกันด้วย มาดูไปพร้อมกันเลย...

Tips & Tricks

รวมตัวอักษรพิเศษไทย สวยๆ ไว้ตั้งชื่อในเกม, Facebook, Twitter ฯลฯ เพิ่มความเท่ไปอีก สามารถนำไปใช้ได้เลย ตัวอักษรพิเศษ หรือ อิโมจิ เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมใช้งานมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มีปรากฏขึ้นมา หลายๆ คนก็นำมาประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นผลงาน ตั้งชื่อในเกม ใช้ตั้งชื่อ Twitter, Facebook ฯลฯ แม้ว่าในปัจจุบันนั้น เราอาจจะไม่สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษในการตั้งชื่อเฟสบุ๊ค หรือ...

Tips & Tricks

รวมเว็บไซต์ แจกตัวอักษรไอจี ใช้งานได้เลย ไม่ต้องลงแอพ อัพเดต 2021 สำหรับใครที่ชอบลง Story IG บ่อยๆ หรือชอบโพสต์ Instagram หรืออยากจะได้ตัวอักษรไอจีสวยๆ ไปใช้เขียนบน Bio ของ IG เพื่ออธิบายความเป็นตัวเอง ทีมงานก็มีตัวอักษรสวยๆ มาฝาก โดยเราสามารถใช้งานได้เลยง่ายมากๆ ไม่ต้องลงแอพพลิเคชันให้เปลืองพื้นที่เลย รวมไปถึงถ้าใครที่กลัวว่าจะทำไม่เป็น เราก็มีวิธีการมาสอนกันด้วย...