Home » Tag » Translator

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Translator

Average Rating

skype-translate-600

เทคโนโลยีการแปลภาษาจากอีกภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่งในตอนนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากครับ เนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นเราไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองอีกต่อไป แต่เราจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งทาง Microsoft เองได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับจึงได้ทำการพัฒนาระบบแปลภาษาของเสียงขึ้น โดย Microsoft ได้ทำการนำเสนอเทคโนโลยีนี้ผ่านโปรแกรม Skype โดยให้พนักงานสองคนทำการพูดสื่อสารกันโดยพนักงานคนหนึ่งพูดภาษาเยอรมนีส่วนอีกคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights