Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "ssd 128GB"

Accessories review

SSD ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาอุปกรณ์ที่หลายๆ คนไฝ่ฝันอยากจะมีเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะบนพีซีหรือโน๊ตบุ๊คก็ตาม โดยเฉพาะผู้ใช้โน๊ตบุ๊ค นอกจากการเพิ่มแรมแล้ว การเปลี่ยนมาใช้ SSD ยังช่วยให้ระบบเร็วขึ้น

Advertisement