Connect with us

Hi, what are you looking for?

PR-News

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลวิจัย ‘Future-Proof’ ชี้ครึ่งหนึ่งของ Gen Z ยินดีรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจระยะสั้น หากช่วยให้อนาคตยั่งยืนขึ้น

เกือบครึ่ง (47%) ของเจเนอเรชั่น Z ยินดีรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น การเติบโตของ GDP ที่ลดลง เพื่อให้ผู้ออกนโยบายได้ลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องตามผลการวิจัยของเดลล์ เทคโนโลยีส์

 • รายงานการศึกษาวิจัย ‘Future-Proof’ โดยเดลล์ เทคโนโลยีส์ แนะว่า เจเนอเรชั่น Z จะยอมให้ผู้ออกกฏระเบียบได้มีเวลาในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ หากแสดงให้เห็นถึงแผนงานดิจิทัลที่ชัดเจนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขึ้น
 • เจเนอเรชั่น Z มองว่าการเข้าถึงอุปกรณ์และความสามารถด้านการเชื่อมต่อสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบทคือหัวใจสำคัญของการลดการแบ่งแยกทางดิจิทัล
 • ผู้เข้ารับการสำรวจมองว่า โครงสร้างหลักในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เข้มแข็งบนฐานของกฏหมายที่เข้มงวดและการลงทุนมากขึ้น คือปัจจัยสำคัญในการปกป้องระบบโครงสร้างของประเทศ
Generation Z Research

เกือบครึ่ง (47%) ของเจเนอเรชั่น Z ยินดีรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจในระยะสั้น เช่น การเติบโตของ GDP ที่ลดลง เพื่อให้ผู้ออกนโยบายได้ลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนมากขึ้น สอดคล้องตามผลการวิจัยของเดลล์ เทคโนโลยีส์

การศึกษาวิจัยดังกล่าว ครอบคลุม 15 พื้นที่ในต่างประเทศเพื่อหยั่งเสียงของ เจน Z ที่เป็นผู้ใหญ่ (วัย 18-26 ปี) เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เกือบสองในสาม (64%) ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยรับมือกับวิกฤตด้านสภาพอากาศ

Advertisement

Gen Z หลายคนเต็มใจแบกรับข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจระยะสั้น โดยได้จัดลำดับเรื่องพลังงานที่ยั่งยืน (42%) ศักยภาพในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (39%) และภาคขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนมากขึ้น (29%) ว่าเป็น 3 ปัจจัยหลักด้านการลงทุนที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญ หนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (25%) ยังได้แสดงออกถึงการสนับสนุนในการให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนแก่ภาคประชาชนมากขึ้น

อองกัส เฮอการ์ตี้ ประธานฝ่ายตลาดระหว่างประเทศ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “Gen Z จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนในภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน และจะอำนวยความสะดวกรวมถึงช่วยดูแลการฟื้นฟูสู่ความยั่งยืนได้ในระยะยาว จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก Gen Z ในแง่กลยุทธ์ระยะยาวที่กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ

ความมั่นใจของ Gen Z ที่ว่าการลงทุนเพื่อฟื้นฟูภาคประชาชน จะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูได้ภายใน 10 ปี แบ่งความเห็นออกเป็น หนึ่งในสามของทั่วโลก (32%) มั่นใจน้อยหรือไม่มั่นใจเลย ในขณะที่ 38% ยังไม่แน่ใจ และ 29% มั่นใจมากหรือมั่นใจเต็มร้อย

ทั้งนี้ ความเห็นจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ โดยสิงคโปร์ (56%) และ เกาหลี (41%) มีผู้ตอบว่ามั่นใจสูงหรือมั่นใจเต็มร้อยมากที่สุด ในขณะที่ผู้ตอบว่าไม่ค่อยมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยมากที่สุดคือ ญี่ปุ่น (47%) และบราซิล (49%)

ผู้ตอบรับการสำรวจกล่าวว่า อนาคตดิจิทัลต้องมีโครงสร้างหลักด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง กว่าครึ่ง (56%) รู้สึกว่าต้องมีกฏหมายที่เข้มงวดและมีการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและเพื่อให้มั่นใจว่าภาคเอกชนจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวด การจะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในภาครัฐบาลมากขึ้นนั้น 38% ของผู้ตอบอยากให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันและรับผิดชอบเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ปิดช่องว่างทักษะทางดิจิทัลและการแบ่งแยกทางดิจิทัล

Gen Z เข้าใจดีถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต สามในสี่ (76%) มองว่าการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านดิจิทัล เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการเพิ่มทางเลือกด้านสายอาชีพในอนาคต หรือการวางแผนเพื่อให้มีทักษะใหม่ดังกล่าว

ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าการศึกษาจะช่วยเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลได้ดีขึ้น กว่าสองในห้า (44%) บอกว่าในโรงเรียนสอนแค่ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และประมาณหนึ่งในสิบ (12%) ไม่ได้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือทักษะทางดิจิทัล กว่าหนึ่งในสาม (37%) อ้างว่าโรงเรียน (อายุต่ำกว่า 16) ไม่ได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเรื่องทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่วางแผนไว้

ในการเชื่อมรอยต่อช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัล หนึ่งในสาม (34%) ของผู้ตอบเสนอให้มีการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาในทุกระดับให้น่าสนใจยิ่งขึ้นและครอบคลุมวงกว้างมากขึ้น หนึ่งในสี่ (26%) เชื่อว่าหลักสูตรด้านเทคโนโลยีที่เป็นภาคบังคับจนถึงอายุ 16 ปีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนก้าวสู่สายอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

เฮอการ์ตี้ กล่าวเสริม “เห็นได้ชัดเจนว่า Gen Z มองว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรา ที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ หน่วยงานรัฐบาล และภาคประชาชน ที่จะต้องทำงานร่วมกันและเตรียมพร้อมให้คนเหล่านี้ก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงการเรียนรู้ด้านดิจิทัล  44% ของ Gen Z รู้สึกว่าทั้งผู้ให้ความรู้และหน่วยงานธุรกิจควรทำงานร่วมกันเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะทางดิจิทัล และในระดับความเร็วที่เทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อเนื่อง ต้องอาศัยความร่วมมือที่ต่อเนื่องเช่นกัน

การตอบสนองมุมมองในเรื่องที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อไม่ให้มีการแบ่งแยกทางดิจิทัลในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกลุ่มประชากรที่แตกต่าง รวมถึงกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ทาง Gen Z มองว่าการเข้าถึงอุปกรณ์และความสามารถด้านการเชื่อมต่อของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (33%) และการเชื่อมต่อในพื้นที่ชนบท (24%) เป็นสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

การศึกษาวิจัยยังพบประเด็นต่อไปนี้

 • ในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงบริการด้านสุขภาพ (21%) การลงทุนด้านการให้ความรู้เพื่อช่วยปิดช่องว่างด้านทักษะ (11%) และการลงทุนระบบโครงสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ที่ยั่งยืน (11%) คือสามปัจจัยสำคัญทั่วโลกในมุมมองของ Gen Z
 • เกินครึ่ง (57%) ของ Gen Z มีความมั่นใจน้อยหรือปานกลางว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของตนได้สอดคล้องตามกฏระเบียบ
 • กว่าครึ่ง (55%) ของ Gen Z มองว่าการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและทำงานทางไกล (remote working) เป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาเลือกผู้ว่าจ้าง

รูปแบบการวิจัย

งานวิจัยภาคสนามจัดทำโดยบริษัทวิจัยด้านการตลาด Savanta ComRes ช่วงเดือนกรกฏาคม ถึงสิงหาคม 2022 โดยครอบคลุม 15 พื้นที่ ฐานการศึกษาวิจัย ครอบคลุม คน Gen Z (อายุระหว่าง 18-26 ปี) จำนวน 15,105 คน ในสัดส่วนที่เป็นตัวแทนกลุ่มจากประเทศต่างๆ สำหรับเพศและภูมิภาคในแต่ละตลาด ตามพื้นที่ต่างดังต่อไปนี้

 • ออสเตรเลีย (1,018 คน)
 • บราซิล (1,021 คน)
 • แคนาดา (1,011 คน)
 • ฝรั่งเศส (1,014 คน)
 • เยอรมัน (1,020 คน)
 • อิตาลี (1,063 คน)
 • ญี่ปุ่น (1,021 คน)
 • เกาหลี (1,020 คน)
 • เม็กซิโก (1,005 คน)
 • เนเธอร์แลนด์ (1,013 คน)
 • นิวซีแลนด์ (811 คน)
 • สิงคโปร์ (1,022 คน)
 • สเปน (1,019 คน)
 • สหราชอาณาจักร (1,041 คน)
 • สหรัฐอเมริกา (1,006 คน)

เกี่ยวกับเดลล์ เทคโนโลยีส์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ช่วยให้องค์กรธุรกิจและปัจเจกบุคคลสร้างอนาคตดิจิทัล พร้อมช่วยปฏิรูปทั้งรูปแบบการทำงาน การดำเนินชีวิต และการพักผ่อน เดลล์ เทคโนโลยีส์ให้การดูแลสนับสนุนลูกค้าด้วยสายผลิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการบริการที่กว้างที่สุด และมีความเป็นนวัตกรรมอย่างสูงสุดในยุคของข้อมูล  www.delltechnologies.com

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Buyer's Guide

รวมโน๊ตบุ๊คน่าซื้องาน COMMART Big Deal ตัวเด็ดสายทำงานและเกมมิ่ง ซื้อไปยังไงก็เวิร์ค! โน๊ตบุ๊คน่าซื้องาน COMMART Big Deal ในวันที่ 2~5 มีนาคม 2023 ณ ไบเทค บางนาครั้งนี้ มีร้านค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมงานมากมายจากผู้จัดจำหน่ายชั้นนำเจ้าต่างๆ กับโปรโมชั่นของแถมต่างๆ ให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในงานได้ของสมนาคุณคุ้มค่าสูงสุดอีกด้วย ซึ่งโน๊ตบุ๊คในงานนี้ก็มีให้เลือกหลากรุ่นหลายสเปคไม่ว่าจะซีพียู AMD, Intel การ์ดจอออนบอร์ดหรือแยกของ...

PR-News

เคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างหรือเปล่า บางทีที่เราเกิดอยากดูหนังขึ้นมาแต่แฟน หรือสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมห้องกลับบอกว่าอยากเล่นเกมออนไลน์อย่าง Fornite ไปเรื่อยๆ แบบไม่รู้จบเสียอย่างนั้น คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้กันมาบ้างทั้งนั้น

Buyer's Guide

ปี 2023 นี้มีโน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาทสเปคดีจ่ายเบาๆ มาให้เลือกเพียบ!   Advertisement โน๊ตบุ๊คราคาไม่เกิน 20000 บาท ในช่วงต้นปี 2023 นี้ถือว่าเป็นช่วงราคาไม่แพงมากและยังได้เครื่องสเปคแรงพอใช้ทำงานทั่วไปได้สบายๆ นักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่พนักงานออฟฟิศที่มีโน๊ตบุ๊คเครื่องเก่าอยู่แล้วมันเริ่มทำงานไม่ทันใจ กระตุกบ้างค้างบ้างจนคิดจะเปลี่ยนอยู่ก็เหมาะมากเพราะทาง AMD, Intel ได้เปิดตัวซีพียู Mobile รุ่นใหม่แล้วทางผู้ผลิตหลายๆ เจ้าก็เอามาอัพเกรดให้โน๊ตบุ๊ครุ่นที่ทำตลาดมาก่อนหน้าให้ใหม่ทันสมัยยิ่งขึ้น ดังนั้นช่วงต้นปี 2023...

Buyer's Guide

จอคอม 24 นิ้ว ไซซ์ยอดนิยมของสายทำงานและเกมเมอร์ ต้นปี 2023 นี้มีรุ่นน่าซื้อเพียบ! ถ้าใครมองหาหน้าจอคอมเอาไว้ใช้สักตัว จอคอม 24 นิ้ว เป็นขนาดมาตรฐานในปัจจุบันที่คนทำงานหรือเกมเมอร์มองหากัน ซึ่งข้อดีของจอคอมไซซนี้ คือ ขนาดใหญ่กำลังดีไม่กว้างมากจนต้องถอยห่างจากโต๊ะวางจอคอมมาก ขอระยะแค่ 1.2 ฟุต หรือ 14.4 นิ้ว ก็เป็นระยะที่ดีเหมาะสม ดีต่อสายตาของผู้ใช้แล้ว ถัดมาคือขนาดของมันกว้างพอดีกรอบสายตาของผู้ใช้ส่วนใหญ่...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก