Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "RK-9100 Series"

Gaming Notebook

Rosewill ชื่อนี้ในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากนักแต่ในต่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับคอเกมส์ชื่อดัง

Advertisement