Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "problem"

Special Story

ในการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์นั้น บางครั้งเมื่อมีการติดตั้งหรือใช้งาน ลงโปรแกรมหรือเกิดการติดไวรัสอะไรก็ตามแต่ มักจะส่งผลต่อการทำงานของระบบอยู่ด้วย

How to

ต้องยอมรับว่าแฟลชไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการใช้งานในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือการทำงาน เพราะใช้งานง่ายและมีความจุที่มากพอสำหรับจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

Advertisement