Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "A12"

Other News

หลังจากที่มีกระแสเข่าวไปไม่นาน ซีพียู AMD รุ่นใหม่ภายสถาปัตยกรรม Bristol Ridge ที่เป็น APUs รุ่นใหม่ Gen7 ก็ได้เวลาที่เริ่มวางจำหน่าย ซึ่งเป้าหมายนั้นอยู่ที่ตลาดกลุ่มธุรกิจมากกว่าผู้ใช้ทั่วไป

Other News

ขณะที่ทั่วโลกกำลังรอคอยการมาของ ZEN CPU ในตะกูล Summit Ridge และ APU generation 7 ในตะกูล Bristol Ridge ซึ่ง ณ ตอนนี้ได้มีการทดสอบ APU เรือธงอย่าง A12-9800 ที่ได้ทำการทดสอบ Overclock จากผู้ใช้งานชาวเกาหลี

Advertisement