Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "โปรแกรมแปลงไฟล์"

SOFTWARE

มีการเปลี่ยนรูปแบบของไฟล์บน Youtube จากเดิมที่เป็น AVI, MP4 หรือไฟล์อย่าง WMV มาอยู่ในรูปแบบของ Webm แทน ซึ่งก็ทำให้หลายคนไม่สามารถเปิดไฟล์นี้บนโปรแกรมดู วีดีโอ แบบพื้นฐานได้

SOFTWARE

การแปลงไฟล์จาก MS Word เป็น PDF นั้น มีด้วยกันหลายวิธี ตั้งแต่การแปลงไฟล์ร่วมกับ Add-in หรือปลั๊กอินที่อยู่บน MS Office หรือจะใช้การ Save as? จากฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่บนโปรแกรม MS Office

SOFTWARE

ไม่ใช่ทุกครั้งที่การใช้งานไฟล์วีดีโอจะสามารถนำมาใช้ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางหรือในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น การแปลงเป็นไฟล์ MP3

SOFTWARE

จะว่าไปแล้ว หากจะมองไปที่การแปลงไฟล์วีดีโอในปัจจุบันก็มีให้เลือกอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายก็ตาม ซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันและลูกเล่น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

SOFTWARE

สำหรับคนที่มีอุปกรณ์โมบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สิ่งหนึ่งที่มักจะทำกันเป็นประจำก็คือ การนำไฟล์มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอหรือเพลงมาใส่ไว้ในเครื่อง

Notebook News

ในเรื่องของการแปลงไฟล์นั้น ปัจจุบันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความหลากหลายของการใช้งานและฟอร์แมตที่มีมากยิ่งขึ้น จึงทำให้การปรับเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ รอบตัว

Advertisement