Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "บูท Safe mode"

Notebook News

การเข้าสู่ Safe mode หรือการบูท Safe mode เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขอาการผิดปกติบางอย่างให้กับระบบได้ อย่างเช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบูทระบบหรือโปรแกรมบางตัวไม่สามารถลบออกได้ รวมถึงการแก้ไขเรื่องไวรัสบางอย่างได้

Windows Zone

การบูตเข้าสู่ Safe mode นั้น เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างได้ผลอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในการแสดงผล

Windows Zone

เรื่องของการใช้ Windows Safe Mode นั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่สำหรับผู้ที่ใช้ระบบปฎิบัติการตระกูล Windows เมื่อจะเข้า Safe Mode จะต้องกดปุ่ม F8 ตอนช่วงบูตเครื่อง แต่บางเครื่องอาจมีปัญหาการกด F8

Advertisement