Connect with us

Hi, what are you looking for?

Other News

พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ผ่าน สนช. แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมายเร็วๆ นี้

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สนช. หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ ผ่านวาระ 3  พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์แล้ว โดยสามารถให้อำนาจจนท.ค้นสถานที่-ยึดคอมได้ หากพบคุกคามโดยไม่ต้องมีหมายศาล เล็งประกาศใช้เป็นกฎหมายจริงในวาระถัดไป โดยการประชุมได้มีมติ 133 เสียงเห็นด้วย และงดออกเสียง 16 เสียง ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที

cover cyber prb

ซึ่งรายงานได้เผยว่า การประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วาระ 3 ดังกล่าว ไม่มีกมธ.หรือสมาชิกสนช. คนใดติดใจสงวนคำแปรญัตติ ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกเป็นเพียงการตั้งคำถามเพื่อให้อธิบายในรายละเอียด โดยไม่มีข้อเสนอให้แก้ไขหรือปรับปรุงตามบทบัญญัติที่กมธ.เสนอแต่อย่างใด

cyber law prb

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ

  1. นิยามภัยคุกคามไซเบอร์ตีความได้กว้างครอบคลุมเนื้อหาบนโลกออนไลน์
  2. เจ้าหน้าที่รัฐสามารถขอข้อมูลจากใครก็ได้เพื่อประโยชน์ในการทำงาน
  3. กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ยึด-ค้น-เจาะ-ทำสำเนาคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ หากคิดว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
  4. เมื่อมีภัยคุกคามไซเบอร์ร้ายแรงขึ้นไป เจ้าหน้าที่รัฐสามารถสอดส่องข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
  5. ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจได้ โดยไม่ต้องขอหมายศาล
  6. การใช้อำนาจยึด ค้น เจาะ หรือขอข้อมูลใดๆ ไม่สามารถอุทธรณ์เพื่อยับยั้งได้
  7. เมื่อมีภัยคุกคามไซเบอร์ระดับวิกฤติ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  8. ผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษปรับและโทษจำคุก

เอาละครับงานนี้ความเป็นส่วนตัวของเราก็เริ่มหดหายไปทีละนิดๆ หากออกมาเป็นกฎหมายจริงๆ คงมีนักลงทุนไม่น้อยที่ไม่สบายใจถอยออกจากประเทศไทยไปลงทุนประเทศอื่นแน่ๆ ทำให้เกิดวิวาทะหนึ่งขึ้นมาคือ “ไม่ผิดจะกลัวอะไร” ไม่ได้กลัวผิด แต่มันเป็นกฎหมายที่เอาไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามชัดๆ แถมทำให้เราไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยอีกต่างหาก

ที่มา : mthai iLaw BBC

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ