ลดตับแตก@ Thailand Mobile Expo 2018 ลดสูงสุด 70%
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561