Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Sophos"

Mac News

ผลสำรวจล่าสุดจาก Sophos ได้เผยให้เห็นถึงจำนวนมัลแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Mac ระดับสูง โดยเป็นการวิเคราะห์จากเครื่อง Mac กว่า 100,000 เครื่อง ที่ใช้งานโดยที่ไม่ได้มีการลงซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสแต่อย่างใด พบว่า 1 ใน 5 เครื่องนั้น จะพบมัลแวร์ของระบบ Windows อยู่ แม้ว่ามัลแวร์ของระบบ Windows นั้น จะไม่สามารถทำอะไรเครื่อง Mac...

Advertisement