Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Shell Command"

Tips & Tricks

โดยพื้นฐานของคำสั่ง Shell Command นั้นเป็นคำสั่งชนิดหนึ่งที่ฝั่งตัวอยู่ใน Windows โดยคำสั่งจะเป็นรูปแบบที่ต้องพิมพ์เรียกขึ้นมาทำงานลักษณะแบบคำสั่งใน DOS คนทั่วไปไม่เคยนึกถึงประโยชน์ของมันหรือไม่รู้จักว่ามีอยู่ Shell Command ช่วยเราให้ง่ายต่อการเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆ ในวินโดวส์ ทั้งโฟลเดอร์ปรกติที่เราทั้งหลายรู้จักและโฟลเดอร์พิเศษที่บางท่านใช้วินโดวส์มาตลอดชีวิตยังไม่รู้เลยว่าเจ้าโฟลเดอร์พวกนี้ มันมีอยู่ในวินโดวส์ด้วย หรือรู้แต่หาทางเข้าถึงด้วยวิธีปรกติไม่ได้ จะหารายการ Shell Command ว่ามีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนAdvertisement รายการของ Shell Command ทั้งหมดเราสามารถดูได้ว่ามีอะไรบ้าง ได้โดยเปิด...

Advertisement