Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "run.command"

Windows Zone

การเรียกใช้คำสั่งหรือช่องทางลัดในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ของวินโดวส์เป็นการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

Notebook News

ผู้ใช้ Windows 7 ส่วนใหญ่คงทราบแล้วว่า Run Command นั้นเป็นที่เรียกคำสั่งต่างๆ หรือสั่งงานโปรแกรมในระบบได้รวดเร็วโดยผ่านทางนี้ วันนี้ผมมีคำสั่ง 3 คำสั่งง่ายๆ ที่ควรรู้มาบอก คือ เรียกใช้งานไดรฟ์ระบบของ Windows, เรียกใช้งานโฟลเดอร์ Username ของคุณ และ เรียกใช้งานโฟลเดอร์ User ขั้นตอนการเรียกใช้ก็เพียงแค่กดปุ่ม Windows Logo...

Advertisement