Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "msi x570"

Other News

หลังจากที่ข้อมูล AMD Ryzen 3000 series หลุดออกมาเบาๆ ที่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกระบวนการผลิต 7nm และสามารถเพิ่มแกนหลักในการประมวลผลเพิ่มขึ้นได้ รวมถึง I/O controller ที่เพิ่มศักยภาพมากขึ้น ก็น่าจะทำให้ AMD Fan รอคอยการมาของทั้งซีพียูและแพลตฟอร์มใหม่ และที่สำคัญเวลานี้มีกระแสของผู้ผลิตเมนบอร์ดที่เริ่มตื่นตัวในการออกไบออสและเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ตใหม่ให้พอได้ยินกันบ้างแล้ว อาทิ AMD X570 และ X499 เป็นต้น...

Advertisement