Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Lenovo Data Centre"

Notebook News

เลอโนโว ผู้นำยอดขายคอมพิวเตอร์อันดับ 1 เปิดตัวโปรแกรม Lenovo Data Centre ใหม่ล่าสุดสำหรับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐานในการให้คำปรึกษาแก่  เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคู่ค้า และตัวแทนจำหน่ายของเลอโนโวในการนำเสนอโซลูชั่นของ Data Centre ที่ดีที่สุดในองค์กร   โปรแกรมนี้จะช่วยให้คู่ค้าทางธุรกิจของเลอโนโวเข้าถึงการสนับสนุนคุณภาพระดับสูงสุดและอินเซ็นทีฟที่น่าสนใจ โดยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยรองรับการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อตอบแทนต่อการให้ความสำคัญต่อโซลูชั่นของเลอโนโว  พันธมิตรทางธุรกิจจะได้รับสิทธิพิเศษด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจ  การฝึกอบรม และการให้เช่าแหล่งทรัพยากรโดยไม่คำนึงถึงการจัดอันดับคู่ค้า คู่ค่าของเลอโนโวจะได้รับความชัดเจน และความเรียบง่ายตลอดทั้งโปรแกรมรวมถึงการได้รับรางวัลหรือสิทธิพิเศษในระดับที่หลากหลายตามเกณฑ์ที่กำหนด...

Advertisement