Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "GDC"

GAMING ZONE

ช้งานกันมายาวนานแล้วจริงสำหรับ DirectX 11 ที่ Microsoft ปล่อยออกมาพร้อม Windows 7 ตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งในช่วงเวลานั้น Microsoft ก็มีอัพเดทย่อยๆออกมาสองครั้งสองครา

AMD

ในงาน GDC (Game Developers Conference) ในปีนี้ ทาง AMD เองประกาศทิศทางการตลาดของการตลาดในปีนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Advertisement