Connect with us

Hi, what are you looking for?

Other News

[Advice Online] นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์ เสียเปลี่ยนตัวใหม่ใน 14 วัน

สำหรับใครที่อยากสั่งสินค้ากับ Advice ไม่ต้องลังเลใจ เข้าไปสั่งได้ที่ online.advice.co.th และใครที่ต้องการใช้สินค้าแบบเร่งด่วน ทาง advice ก็ยังมีบริการส่งภายใน 3 ชั่วโมงอีกด้วย รวมถึงการเคลมสินค้าที่มีการรับประกันว่าสินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 14 วัน (นับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อ)

ads 1503296646

นโยบายการรับประกันสินค้าเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแบบออนไลน์

 1. สินค้าต้องซื้อจากเว็บไซต์ online.advice.co.th เท่านั้น
 2. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 14 วัน (นับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 3. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือ รับคืนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วและสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน
 4. บริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิดสภาพผิดปกติ เช่น เกิดรอยขีดเขียนเปรอะเปื้อน ที่ไม่อาจลบได้ หรือ รอยขีดข่วน, ถลอก, แตกหัก, บิ่น, ร้าว, ยุบ หรือสินค้าประเภทสิ้นเปลืองถูกแกะใช้
 5. อุปกรณ์เสริม เช่น สาย USB , สายชาร์ท ,หูฟัง และอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุ เป็นต้น (กรุณาสอบสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนหากไม่แน่ใจ) บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ กรณีอยู่ในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อโดยท่านต้องส่งคืนพร้อมสินค้า กล่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด และอยู่ในสภาพพร้อมขาย หากหลังจาก 14 วันไปแล้ว ไม่รับประกันทุกกรณี
 6. สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นต้องส่งซ่อมเท่านั้น
 7. การส่งสินค้ากลับมา ตัวสินค้าและแพคเกจสินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์รับประกันที่ตรงกัน หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับประกันเปลี่ยนใด ๆ ทั้งสิ้น
 8. เริ่มนับระยะประกันจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัท ฯ มีลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
 1. เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 3. เสนอลูกค้า เปลี่ยนสินค้า รุ่นเดิม ตัวใหม่ , ประกันใหม่ โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่าง
 4. เสนอลูกค้า Upgrade สินค้า ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท ฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 5. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 6. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม
ตัวอย่างสภาพสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
ขา Pin เป็นรอย-ยุบ
ขาปริ้น ไหม้
ขาปริ้น ไหม้
Chip หลุด-หาย
Chip หลุด-หาย
Chip แตก
Chip แตก
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
Warranty Void ฉีกขาด ลบเลือน
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
คราบความชื้น
คราบความชื้น
Chip ไหม้
Chip ไหม้
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
Port เป็นสนิม
ขา Socket CPU งอ-พับ
ขา Socket CPU งอ-พับ
มีรอยกระแทก บิ่น
มีรอยกระแทก บิ่น
มีรอยกระแทก
มีรอยกระแทก
ขาปริ้นขาดใหม้
ขาปริ้นขาดใหม้
Chip แตก
Chip แตก
ขา Pin ยุบ-หาย
ขา Pin ยุบ-หาย
เขียนปากกาเคมี
เขียนปากกาเคมี
ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก
ตัวสินค้ามีรอยงัด กระแทก
น็อตหักคา
น็อตหักคา
Chip ไหม้
Chip ไหม้
Connector แตก ร้าว
Connector แตก ร้าว
การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ
 1. สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของ Advice
 2. สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
 3. สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 4. สินค้ามีสภาพซึ่ง ไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 5. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) มีรอย, ฉีกขาด ,ลบเลือน
 6. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
 8. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)
 1. แจ้งปัญหาของสินค้ากับเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อขอคำแนะนำ
 2. แจ้งรายละเอียดปัญหาของสินค้าโดยเลือกเมนู “การรับประกัน > แจ้งเคลมสินค้า” ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่ายสินค้าที่มีปัญหา
 3. หากต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทตามกระบวนการรับประกันสินค้า เมื่อท่านส่งสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งเลขพัสดุการส่งสินค้ากลับมาที่เมนูสถานะเคลม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หากไม่มีการแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งสินค้ากลับมา ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสินค้าของท่านสูญหาย หรือทางเราไม่ได้รับสินค้าที่ท่านส่งกลับมา
 4. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมสินค้าได้ที่เมนู “การรับประกัน > ติดตามงานเคลม”
 5. ระยะเวลาดำเนินการเคลมสินค้า
  • ในกรณีสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกันเปลี่ยนคืน 14 วันใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ
  • ในกรณีสินค้าที่เกินระยะเวลารับประกัน 14 วันไปแล้ว เป็นการเคลมซ่อมสินค้า ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15-30 วันทำการ
วิธีส่งคืนสินค้า
ในกรณีท่านสั่งสินค้าผิดหรือต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถส่งสินค้ากลับคืนมาให้บริษัท โดยมีการหัก5% จากราคาสินค้า (สินค้าภายใน 14 วัน เริ่มจากวันที่สั่งซื้อในใบเสร็จ) สินค้าต้องอยู่ในสภาพ พร้อมขาย อุปกรณ์ ครบชุด สภาพกล่อง สมบูรณ์ ได้ที่ บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายเคลมแอดไวซ์ออนไลน์) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
รายละเอียดเพิ่มเติม Advice Online โทร : 081-547-4400 , 02-547-0000 LINE : @adviceonline (วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 9.00 น. – 18.00 น.)
วิธีส่งเคลมสินค้า

กรณีสินค้าภายใน 14 วัน (เริ่มนับระยะประกันเปลี่ยนคืนสินค้าจากวันที่สั่งซื้อในใบเสร็จ)

 • ท่าน สามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท ได้ที่ บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายเคลมแอดไวซ์ออนไลน์) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  รายละเอียดเพิ่มเติม Advice Online โทร : 081-547-4400 , 02-547-0000 LINE : @adviceonline (วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 9.00 น. – 18.00 น.)

กรณีสินค้าหลังจาก 14 วัน

 •  ท่าน สามารถส่งสินค้ากลับมาให้บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (ฝ่ายเคลมแอดไวซ์ออนไลน์) เลขที่ 74/1 หมู่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  รายละเอียดเพิ่มเติม Advice Online โทร : 081-547-4400 , 02-547-0000 LINE : @adviceonline (วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำการ 9.00 น. – 18.00 น.)
 •  ท่าน สามารถส่งเคลมสินค้าได้ที่ สาขา Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขาใกล้บ้านได้ที่ https://www.advice.co.th/wheretobuy
 •  ส่งศูนย์บริการของสินค้านั้น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ , โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น (สามารถสอบถามข้อมูลการขอรับบริการกับทางศูนย์บริการของสินค้านั้น ๆ และเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้า ไว้เป็นหลักฐานในการรับประกันกับทางศูนย์บริการ)
ค่าจัดส่งสินค้าเคลม
 •  สินค้าที่มีปัญหาจาก โรงงาน, หรือจากการใช้งานปกติ ท่านต้องรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้าเอง
 •  สินค้าที่มีปัญหาจากบริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด หรือจากทีมงาน เช่น ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ผิด หรือสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบในส่วนของค่าจัดส่งสินค้า
หมายเหตุ
หากสินค้าเป็นสินค้าใหม่ภายใน 14 วัน (นับจากวันที่ซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที ยกเว้นอุปกรณ์ต่อพ่วงประเภท ภายนอก อาทิ จอ LCD , มอนิเตอร์ , สแกนเนอร์, ปริ้นเตอร์, UPS และสินค้าที่รับประกันไม่ถึง 1 ปี รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับชุดกล้องวงจรปิด เช่น DVR ด้วย กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 14 วัน (นับจากวันที่สั่งซื้อ)หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันได้ และต้องเปลี่ยนสินค้าทดแทนด้วยรุ่นใกล้เคียงกันนั้น ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์ ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ฯลฯ
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Other News

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ พร้อมศูนย์บริการกว่า 350 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้แบรนด์ “แอดไวซ์” และ “แอดไวซ์ ออนไลน์” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการทำงาน Work From Home ของคนไทยในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19

Buyer's Guide

ตอนนี้คงต้องยอมรับกันจริงๆละครับว่า Covid-19 คือไวรัสเปลี่ยนโลก เพราะมันได้ระบาดไปทุกหัวระแหงของโลก เมื่อเลือกว่ายากดีมีจน หรือแม้กระทั่งประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามหาอำนาจ และนอกจากส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมไอทีทั้งโลกมาจนถึงบ้านเรา ทำให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไอที จากที่เคยทำน้อยก็ทำมากขึ้น จากที่ไม่เคยทำก็เลือกที่จะทำ ซึ่งมันทำให้หลังจากนี้ตลาดไอทีจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะมีอะไรบ้างนั้นทีมงานหยิบประเด็นมาให้ชมกัน 1. ร้านขายจะไม่ได้อยู่แค่ในห้างอีกต่อไป ถ้าเวลาเราจะซื้อคอมซื้อของสักอย่างถ้าไม่สั่งออนไลด์ก็คงไปห้างเพื่อเลือกซื้อ เพราะสามารถเลือกได้ เห็นของจริง และรับสินค้ากลับได้ทันที ทำให้ร้านค้าตามห้างเยอะมาก จากเดินร้านอย่าง JIB Advice จะอยู่แค่ห้างไอทีเท่านั้น...

Buyer's Guide

Advice จัดบริการสุดพิเศษ ให้กับลูกค้า Advice Drive Thru ช่องทางใหม่ •จอด•รับ•กลับบ้าน• ที่ให้ลูกค้าสามารถ ซื้อสินค้า “รับสินค้าง่ายๆ ไม่ต้องลงรถ” ที่สำนักงานใหญ่ Advice ท่าอิฐ นนทบุรี กับการเดินทางแบบง่ายๆ ช้อปได้สะดวก เพียงแค่เดินทางมา แจ้งการใช้บริการ พร้อมรับบัตรคิว จากนั้นรอที่รถ สินค้าพร้อมส่งให้ถึงที่ แบบไม่ต้องลงจากรถกันเลยทีเดียว เส้นทางที่สามารถเดินทางมา...

Notebook News

  หลังจากสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ที่ต้องเน้นการทำงานแบบ Work From Home เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเราต้องระมัดระวังตัวเอง และพยายามเก็บตัวอยู่กับบ้าน ซึ่งการทำงานอยู่บ้านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวทำงานเป็นหลัก จากเดิมที่เคยทำงานกับคอมของออฟฟิศ แต่หลาย ๆ คนที่มีคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ส่วนตัวที่ใช้ทำงานได้นั้นก็อาจจะมีสเปคของ Notebook หรือ PC ที่ไม่แรงพอ หรือเก่าแล้ว หรือบางคนก็อาจจะไม่มี Notebook ส่วนตัวนั่นเอง...