Connect with us

Hi, what are you looking for?

Other News

[Advice Promotion] ซื้อฮาร์ดดิสก์ Seagate 2TB ขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้น iPhone 7 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ซื้อฮาร์ดดิสก์ Seagate 2TB ขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้น iPhone 7 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 88,000 บาท ยิ่งซื้อความจุมาก ก็ยิ่งได้รับสิทธิ์มาก

อัพเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วย ฮาร์ดดิสก์ซีรีย์ใหม่จาก Seagate

ลุ้นรับ iPhone 7 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

ซื้อฮาร์ดดิสก์ Seagate 2TB ขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้น iPhone 7 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 88,000 บาท ยิ่งซื้อความจุมาก ก็ยิ่งได้รับสิทธิ์มาก

201703301453059493

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
  1. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ซื้อฮาร์ดดิสก์รุ่น BarraCuda, IronWolf, SkyHawk และ FireCuda ขนาดตั้งแต่ 2TB ขึ้นไปเท่านั้น
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น.-วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 23:59 น.
  3. ผู้เข้าร่วมรายการต้องซื้อสินค้า ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่นที่ระบุไว้ใน ข้อ (1.2) และต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
  4. จำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัล ขึ้นอยู่กับจำนวนความจุของฮาร์ดดิสก์ที่ซื้อ สามารถดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
   จำนวนความจุของฮาร์ดดิสก์ จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ
   2 TB 1 สิทธิ์
   3 TB 2 สิทธิ์
   4 TB 4 สิทธิ์
   6 TB 7 สิทธิ์
   8 TB 10 สิทธิ์
   10 TB 20 สิทธิ์
  5. ผู้จัดทำรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท ซีเกท จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์
  6. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนจำหน่าย, ดีลเลอร์ และบริษัทในเครือ และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่สิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 2. เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมรายการ
  1. ณ วันที่ทำรายการ ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับจากปีเกิด) และมีภูมิลำเนา และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
  2. ผู้เข้าร่วมรายการต้องซื้อสินค้า ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น ที่ระบุไว้ในข้อ (1.2) และลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ที่ seagatethailand.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
  3. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล จะต้อง
   1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
   2. ลงทะเบียนโดยการใส่ Serial Number รวมถึง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และอีเมลล์
   3. อัพโหลดใบเสร็จรับเงิน
  4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายการที่ให้ข้อมูลไม่ครบ หรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเกิดจากกรณีใดๆก็ตาม
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติไม่ตรง และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
 3. รายละเอียดของรางวัลบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลผู้โชคดีในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 จำนวน 22 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 88,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  รางวัลที่1 : iPhone 7 128GB จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่2 : ทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่3 : บัตรเข้าสวนน้ำรามายาณะ จำนวน 20 รางวัล

  1. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ประกาศชื่อของท่านผ่านสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ โดยไม่ร้องขอค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
  2. บริษัทฯจะแจ้งผลการจับรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลตามที่อยู่อีเมลล์ที่ให้ไว้ และจะประกาศชื่อในเว็บไซต์ seagatethailand.com เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ประกาศผล
  3. ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัล และมีหลักฐานในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากหลังจากนั้นจะถือว่าผู้ได้รับราวัลไม่ประสงค์รับรางวัลดังกล่าว
 4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือระงับกิจกรรมดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้รางวัล หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. การเข้าถึงเว็บไซต์ หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมรายการ
  3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการในการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด และ เป็นที่สุด
Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Accessories review

วันก่อนทีมงานไปลองส่องในออนไลด์ชีอปปิ้งชื่อดัง ไปสะดุดตากับ Seagate Portable Drive 2TB ราคาไม่ถึงพันได้ความจุถึง 2 TB ซึ่งราคาปรกติอยู่ที่พันปลายๆไปถึงสองพันต้นๆ และเห็นคอมเมนท์รีวิวค่อนข้างดี เลยลองสั่งมาหน่อยว่ามันใช้ได้จริงไหม รอราว 2 สัปดาห์ก็มาส่งถึงออฟฟิตกับ ตามสเปคที่ทีมงานสั่งซื้อเป็น Seagate Portable Drive ความจุ 2TB ซึ่งสเปคปรกติของ Seagate ตัวนี้จะเป็นรุ่น...

PR-News

จัดหนักโปรโมชั่นเด็ด แอดไวซ์ส่งแคมเปญใหญ่ Advice Promotion จาก Brand Ambassador คนใหม่ นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์ ดารา ศิลปินและยูทูปเบอร์มากความสามารถ แจกหนัก 21 รายการ มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ต้อนรับปี 2021 รับ 1 สิทธิ...

PROMOTION

แอดไวซ์ จัดโปรโมชั่นในงาน Commart Xtreme ระหว่างวันที่ 26-29 พ.ย. 63 พบกับ Advice promotion สินค้าโน้ตบุ๊ค พีซี คอมประกอบ DIY และอุปกรณ์ไอที ราคาโปรโมชั่น พร้อมจัดเต็มสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอดไวซ์!! ส่วนลดและของแถมมากมาย ผ่อนง่าย จ่ายสะดวก บูธเดียวในงานที่ใช้บัตรนักศึกษาผ่อนได้!! และกิจกรรมลุ้นของรางวัล มูลค่ารวมกว่า...

PR-News

แอดไวซ์ ผนึก ค่ายอินเทล  ส่ง COMSET สุดยอดขุมพลัง Intel® Core™ Gen 10th Processors  ชูจุดเด่นทรงพลัง แรง เร็ว อึด ทน สร้างประสบการณ์ใหม่ให้คอเกมเมอร์ได้สัมผัสความทรงพลังจาก COMSET ทั้ง 4 เซ็ท พร้อมอัดดับเบิ้ล โบนัส 2...