Connect with us

Hi, what are you looking for?

GAMING ZONE

[Stardew Valle] เจาะลึกของรางวัลแต่ละ Bundle ใน Community Center ว่ามีอะไรบ้างและจะได้อะไรถ้าสะสมครบทุกส่วน

การทำเควสใน Stardew Valley มีความพิเศษอีกอย่างคือเควสจาก Community Center ซึ่งเป็นอาคารเก่าคล้ายกับศาลากลางตั้งอยู่ส่วนกลางของแผนที่ภายในจะถูกแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และภายในแต่ละห้อง

การทำเควสใน Stardew Valley มีความพิเศษอีกอย่างคือเควสจาก Community Center ซึ่งเป็นอาคารเก่าคล้ายกับศาลากลางตั้งอยู่ส่วนกลางของแผนที่ภายในจะถูกแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ และภายในแต่ละห้องก็จะมีเควสให้สะสมของที่เรียกกันว่า Bundle โดยที่ผู้เล่นจะต้องหาของที่ตัวเกมกำหนดมาสะสมไปเรื่อย ๆ เพื่อปลดล็อคของรางวัลอีกทั้งเมื่อปลดล็อคของรางวัลแต่ละ Bundle จนหมดก็จะได้รางวัลใหญ่อีกทีด้วยครับและในวันนี้เราก็จะมาดูของรางวัลแต่ละ Bundle ว่ามีอะไรบ้างเพื่อน ๆ จะได้เก็บสะสมไอเท็มได้ถูกต้อง

bun

Advertisement

ของรางวัล Bundle ใน Community Center จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ ๆ จะเป็นห้องและแต่ละส่วนก็จะแบ่งย่อยได้อีกประมาณ 3-6 แบบด้วยกันครับมีรายละเอียดของสะสมแต่ละส่วนดังนี้

 

1.Craft Room

bun2

ห้อง Craft Room จะเกี่ยวข้องกับการหาของป่าแต่ละฤดูมาหรือของป่าหายากสะสมรวมถึงการเก็บไม้แต่ละชนิดด้วยแบ่งเป็น 5 Bundle ได้แก่

 • Spring Foraging Bundle

bun8

สะสมของป่าในฤดูใบไม้ผลิ 4 อย่างเมื่อสะสมครบจะได้ Spring Seeds 30 อันเป็นรางวัล

 

 • Summer Foraging Bundle

bun9

สะสมของป่าฤดูร้อน 3 ชิ้นเมื่อสะสมครบจะได้ Summer Seeds 30 อันเป็นรางวัล

 

 • Fall Foraging Bundle

bun10

สะสมของป่าฤดูใบไม้ร่วง 4 ชิ้นเมื่อสะสมครบจะได้ Fall Seeds 30 อันเป็นรางวัล

 

 • Winter Foraging Bundle

bun11

สะสมของป่าฤดูหนาว 4 ชิ้นเมื่อสะสมครบจะได้ Wild Seeds (Wi) 30 อันเป็นรางวัล

 

 • Construction Bundle

bun12

สะสมท่อนไม้และก้อนหินแต่ละแบบให้ครบจำนวนเมื่อสะสมครบจะได้ Charcoal Kiln (เครื่องทำชาร์โคล) เป็นรางวัล

 

 • Exotic Foraging Bundle

bun13

สะสมของป่าชนิดหายากให้ครบ 5 ชิ้นจากทั้งหมด 9 ชิ้น (เลือกแค่ 5 ชิ้น) เมื่อสะสมครบจะได้ Autumn’s Bounty 5 ชิ้นเป็นรางวัล

รางวัลใหญ่: ถ้าหากได้ของรางวัลแต่ละ Bundle ครบก็จะปลดล็อครางวัลใหญ่คือสะพานที่อยู่ด้านขวามือของแผนที่จะถูกซ่อมแซมครับ

 

 

2.Pantry

bun3

ห้อง Pantry ห้องเก็บของจะเกี่ยวข้องกับผลผลิตที่ผู้เล่นปลูกแต่ละฤดูรวมไปถึงพวกงานฟีมือและการปศุสัตว์ด้วยแบ่งเป็น 5 Bundle ได้แก่

 • Spring Crops Bundle

bun14

เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูใบไม้ผลิ 4 ชนิดเมื่อสะสมครบจะได้ Speed-Gro (ปุ๋ยเร่งโต) 20 อันเป็นรางวัล

 

 • Summer Crops Bundle

bun15

เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูร้อน 4 ชนิดเมื่อสะสมครบจะได้ Quality Sprinkler (สปริงเกอร์รดน้ำ) เป็นรางวัล

 

 • Fall Crops Bundle

bun16

เก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูใบไม้ร่วง 4 ชนิดเมื่อสะสมครบจะได้ Bee House (บ้านผึ้ง) เป็นรางวัล

 

 • Quality Crops Bundle

bun17

เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ (ติดดาวทอง) ให้ครบ 4 ชนิด (ชนิดละ 5 ชิ้น) เมื่อสะสมครบจะได้ Preserves Jar (ถังหมักดอง) เป็นรางวัล

 

 • Animal Bundle

bun18

เก็บเกี่ยวผลผลิตเกี่ยวกับสัตว์ 5 อย่างจากทั้งหมด 6 อย่างเมื่อสะสมครบจะได้ Cheese Press (เครื่องทำชีส) เป็นรางวัล

 

 • Artisan Bundle

bun19

สะสมไอเท็มงานผีมือให้ครบ 6 ชิ้นจากทั้งหมด 12 ชิ้น (เลือกแค่ 6 ชิ้น) เมื่อสะสมครบจะได้ Keg (ถังหมักเบียร์) เป็นรางวัล

รางวัลใหญ่: เมื่อสะสมรางวัล Bundle ครบทุกอย่างจะได้รางวัลใหญ่คือ Greenhouse หรือบ้านเรือนกระจกนั่นเองครับ

 

3.Fish Tank

bun4

ส่วนของห้องบ่อปลาจะเกี่ยวกับการตกปลา , สัตว์ทะเลโดยจะมีปลาชนิดต่าง ๆ ให้สะสมดังนี้ครับ

 • River Fish Bundle

bun20

สะสมปลาแม่น้ำ 4 ชนิดจะได้ Bait 30 ชิ้นเป็นรางวัล

 

 • Lake Fish Bundle

bun21

สะสมปลาทะเลสาปให้ครบ 4 ชนิดให้ครบก็จะได้ Dressed Spinner เป็นรางวัล

 

 • Ocean Fish Bundle

bun22

สะสมปลามหาสมุทรให้ครบ 4 ชนิดก็จะได้ Warp Totem Beach 5 ชิ้นเป็นรางวัล

 

 • Night Fishing Bundle

bun23

สะสมปลาที่อาศัยอยู่ตอนกลางคืนให้ครบ 3 ชนิดให้ครบจะได้ Small Glow Ring เป็นรางวัล

 

 • Crab Pot Bundle

bun24

สะสมสัตว์ทะเลให้ครบ 5 ชนิดจากทั้งหมด 10 ชนิดจะได้ Crab Pot 3 ชิ้นเป็นรางวัล

 

 • Specialty Fish Bundle

bun25

สะสมปลาชนิดพิเศษให้ครบ 4 ชนิดจะได้ Dish O’ The Sea 5 อันเป็นรางวัล

รางวัลใหญ่: เมื่อสะสม Bundle ทั้งหมดของรางวัลที่ได้ก็คือจะทำให้ก้อนหินที่ขวางถ้ำข้าง ๆ ทางเข้าเหมืองหายไปครับ

 

4.Boiler Room

bun7

สำหรับห้องไอน้ำจะเกี่ยวกับการขุดเหมืองเก็บแร่ในถ้ำมีรายละเอียดปลีกย่อยดังนี้ครับ

 • Blacksmith’s Bundle

bun26

รวบรวมแร่ ทองแดง , เงิน , ทอง ประเภทแท่งให้ได้ตามกำหนดก็จะได้ Furnace (เครื่องหลอมแร่) เป็นรางวัล

 

 • Geologists’s Bundle

bun27

เก็บรวบรวมหินในเหมือง 4 ชนิดจะได้หิน Omni Geode 5 ชิ้นเป็นรางวัล

 

 • Adventurer’s Bundle

bun28

เก็บรวบรวมไอเท็มที่ดรอปจากมอนสเตอร์ในเหมือง 2 ชนิดจาก 4 ชนิด (Slime กับ Bat Wing ต้องการมากกว่า 1 ชิ้น) โดยของรางวัลทีไ่ด้จะเป็นแหวน Small Magnet Ring 1 วงครับ

รางวัลใหญ่: เมื่อสะสม Bundle ทั้งหมดครบก็จะปลดล็อครถเข็น Minecart (สามารถเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ในหมู่บ้านได้) ให้สามารถใช้งานได้นั่นเองครับ

 

5.Bulletin Board

โซนบอร์ดป้ายประกาศจะเกี่ยวข้องกับการทำอาหาร , สีย้อมผม และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

 • Chef’s Bundle

bun29

สะสมไอเท็มอาหารและวัตถุดิบ 6 ชนิดให้ครบจะได้ Pink Cake 3 ก้อนเป็นรางวัล

 

 • Dye Bundle

bun30

สะสมดอกไม้และพืชทางทะเลให้ครบ 6 ชนิดให้ครบจะได้ Seed Maker เป็นรางวัล

 

 • Field Research Bundle

bun31

สะสมวัตถุดิบเกี่ยวการทดลองวิทยาศาสตร์ให้ครบ 4 ชนิดก็จะได้รับ Recycling Machine เป็นรางวัล

 

 • Fodder Bundle

bun32

สะสมอาหารสัตว์และผลไม้บางชนิดให้ครบ 3 อย่าง (ต้องการมากกว่า 1 ชิ้นตามตัวเลขในวงเล็บ) ก็จะได้ Heater เป็นของรางวัล

 

 • Enchanter’s Bundle

bun33

สะสมอุปกรณ์เกี่ยวกับเวทย์มนต์ให้ครบ 5 ชนิดก็จะได้รับ Gold Bar 5 ชิ้นเป็นของรางวัลครับ

รางวัลใหญ่: ถ้าหากเก็บ Bundle ในหัวข้อนี้จนครบก็จะได้ค่า Friendship เพิ่มขึ้นเป็นรางวัลใหญ่ด้วยครับผม

 

6.Vault

ส่วนโซนตู้เซฟจะเป็นการสะสมที่ง่ายกว่าโซนอื่น ๆ ทั้งหมดเพราะผู้เล่นจะใช้เพียงแค่จำนวนเงินในการปลดล็อคซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับดังนี้

 • 2,500 Bundle

g

ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 2,500 G ถึงจะปลดล็อคโดยมี Chocolate Cake 3 ก้อนเป็นรางวัล

 

 • 5,000 Bundle

g2

ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 5,000 G ถึงจะปลดล็อคโดยมี Quality Fertilizer 30 อันเป็นรางวัล

 

 • 10,000 Bundle

g3

ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 10,000 G ถึงจะปลดล็อคโดยมี Lightning Rod เป็นรางวัล

 

 • 25,000 Bundle

g4

ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 25,000 G ถึงจะปลดล็อคโดยมี Crystalarium เป็นรางวัล

รางวัลใหญ่: เมื่อปลดล็อค Bundle ตัวนี้ทั้งหมดก็จะได้รับรางวัลเป็นการซ่อมแซมรถบัสให้สามารถวิ่งได้ครับ

ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดที่จะได้เมื่อปลดล็อคของใน Community Center ซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากและแสดงให้เห็นว่าไอเท็มทุกชิ้นในเกมนี้มีค่าอย่าทิ้งโดยเปล่าประโยชน์เด็ดขาด นอกจากนี้ยังมีการเก็บ Bundle ดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องสะสมไอเท็มอีกด้วยแต่ว่าผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำธุรกิจร่วมกับ JojaMart แต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันใน Tips ครั้งหน้าครับ

ที่มา: StardewvalleyBundle

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก