Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Samsung Z"

Other News

จริงๆ แล้วระบบปฏิบัติการ Tizen นั้นถูกนำมาใช้งานกับ smartwatch ของ Samsung อย่าง Gear 2, Gear Neo ก่อนแล้วครับ และการใช้งานนั้นก็ไปได้ดีเสียด้วย แต่ทว่ากับ smartphone นั้นไม่ได้

Advertisement