Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "safe mode windows 8"

Notebook News

การที่เราใช้งาน Windows 8 แล้วบังเอิญว่าเกิดความเสียหายอันเกิดจากไฟล์เสีย ไวรัสคุกคามหรือเกิดจากไฟล์ระบบบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถใช้งานได้ปกติ รวมถึงการลบโปรแกรมบางโปรแกรมได้ไม่สำเร็จ จนต้องหาทางแก้ไข การเข้า Safe mode ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

Windows Zone

การบูตเข้าสู่ Safe mode นั้น เป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างได้ผลอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในการแสดงผล

Windows Zone

Windows Safe Mode เป็นโหมดการทำงานที่ Windows? จะโหลดไดรเวอร์หรือ Services ต่างๆ เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับคอมพิวเตอร์ แต่ปัญหาไม่จำเป็นเป็นที่ต้องเกิดจากตัวระบบ Windows บางครั้งปัญหาเกิดจากโปรแกรมพิเศษที่ช่วยงาน Windows ที่ติดตั้งลงใน ?เราจำเป็นต้อง Uninstall โปรแกรมที่มีปัญหา แต่ใน Safe Mode การจะ Uninstall โปรแกรมต่างๆ...

Advertisement