Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Pragmata"

Game News

จากการยื่นขอเครื่องหมายการค้าเมื่อราววันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020 ที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป ค่ายเกมฟอร์มยักษ์อย่าง Capcom ก็ได้มีรายชื่อหนึ่งนามว่า ‘Pragmata’ ปรากฏออกมา ซึ่งแหล่งข่าวต่าง ๆ ก็พากันคาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นชื่อเรียกเกมใหม่จากค่ายนี้ซึ่งมีการยื่นขอเครื่องหมายการค้าไปและขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ แหล่งข่าวได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความเป็นไปได้ว่า Pramata อาจเป็นชื่อของเกมตัวใหม่เมื่อคำนึงถึงการจำแนกประเภทของเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อในการยื่นอย่าง Resident Evil หรือ Shisekai : Into the...

Advertisement