Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Documentary"

Other News

ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ ประกอบกับการที่โรงเรียนต้องหยุดเป็นการชั่วคราว หรือเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไป ทำให้เหล่าครูผู้สอนและนักเรียนอาจจะประสบกับปัญหาด้านการเรียนการสอน ทาง Netflix จึงได้อัพโหลดสารคดีกว่า 34 ตอนจากหลาย Series เช่น Our Planet, 13TH, Explained ให้ดูบน YouTube ได้ฟรี โดยเป็นนโยบายของทาง Netflix เพื่อให้ครูและเหล่าผู้ปกครองได้เปิดสารคดีให้นักเรียนหรือเหล่าเด็ก ๆ ได้ดูแทนช่วงก่อนหน้าการระบาดที่เคยมีการเปิดให้นักเรียนดูในห้องเรียน ก่อนหน้านี้ Netflix อนุญาตให้สถานศึกษาสามารถฉายสารคดีในห้องเรียนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า...

Advertisement