Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "แก้ไข PDF"

Tips & Tricks

แก้ไข PDF ด้วยโปรแกรมใช้ฟรี โหลดมาติดเครื่องไว้สะดวกกว่า! คนที่ทำงานกับเอกสารทั้งวัน เรียกว่ามีไฟล์ PDF เป็นเพื่อน นอกจากจะสร้างแล้วก็ต้องมีงานแก้ไข PDF วนเข้ามาให้ทำอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งหลาย ๆ คนก็ไม่ปลื้มเวลาต้องมานั่งเสียเวลาแก้ไขข้อมูลแล้วแปลงเป็นไฟล์ PDF กันใหม่จากเอกสารต้นฉบับ ซึ่งถ้ามีทางลัดอย่างการข้ามมาแก้ในตัวเอกสาร PDF ตรง ๆ เลย ก็จะทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นมากAdvertisement ก่อนหน้านี้...

Advertisement