Connect with us

Hi, what are you looking for?

Notebook News

โน๊ตบุ๊คภาพลาย ภาพแตก ภาพเบลอ เป็นตาราง

อาการโน๊ตบุ๊คภาพลาย ภาพแตก ภาพเบลอ เป็นอาการที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะพบบ่อย สำหรับคนที่ใช้โน๊ตบุ๊คมานานหรือมีอายุการใช้งานที่นานพอสมควร แต่บางครั้งพบได้บนโน๊ตบุ๊คใหม่ได้เช่นกัน

อาการโน๊ตบุ๊คภาพลาย ภาพแตก ภาพเบลอ เป็นอาการที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะพบบ่อย สำหรับคนที่ใช้โน๊ตบุ๊คมานานหรือมีอายุการใช้งานที่นานพอสมควร แต่บางครั้งพบได้บนโน๊ตบุ๊คใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งมีโอกาสเกิดจากฮาร์ดแวร์มีปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุ อันส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่อง และสายสัญญาณภายในเกิดความเสียหาย แบตเตอรี่ลัดวงจรหรือการตั้งค่าแสดงผลที่ผิดวิธีก็มีโอกาสทำให้เกิดอาการภาพแตก ภาพลายได้เช่นกัน

Lenovo-23

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์ เป็นอีกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับการใช้งานโน๊ตบุ๊ค ยิ่งหากใช้งานแบบขาดการดูแลแล้ว ก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องของระบบไฟและสัญญาณภาพที่อาจเกี่ยวเนื่องกันได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิด อย่างไรก็ดี การที่เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ก็คงต้องวิเคราะห์จากอาการที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากบางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียว แต่มีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ารวมด้วยกัน

เริ่มแรกให้เข้าไปดูที่หน้าคอนแทคที่ต่อกันระหว่างแบตฯ และตัวเครื่อง ว่ามีจุดไหนที่ผิดปกติบ้าง เพราะเป็นไปได้ว่าเกิดการลัดวงจรของไฟฟ้า ทำให้ส่งผลต่อชิปหรือจอแสดงผลได้ ซึ่งหากพบว่ามีความผิดปกติ ก็อาจจะลองส่งซ่อมในเบื้องต้น เพื่อที่จะได้ป้องกันความเสียหายไปยังจุดอื่น รวมถึงตรวจเช็คซอฟต์แวร์ใหม่ โดยดูจากอาการด้วยว่าเกิดจากเมื่อต่อแบต เข้าโดยตรงเป็นอยู่หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งในส่วนของไดรเวอร์และตัวโปรแกรมที่ใช้บางส่วน อาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ หากเป็นที่โปรแกรมบางตัวที่น่าสงสัย ก็อาจจะลอง Remove และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

Lenovo ThinkPad T440p Review 003

 

ลงวินโดวส์ใหม่ เป็นวิธีการที่เรียกว่าน่าจะอยู่ท้ายๆ ของกระบวนการที่เราจะไปแก้ไข แต่หากไม่มีทางเลือก แล้วมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากไฟล์ระบบหรือไดรเวอร์เสียหาย แต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดหรือระบบไฟ ก็อาจจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหา ให้ลองตรวจเช็คกราฟฟิกชิปด้วยซอฟต์แวร์บางรายการ เช่น HWInfo หรือ GPUz ก็ช่วยให้เราสามารถตรวจเช็คได้ว่า ความผิดปกตินั้น เกิดจากชิปกราฟฟิกหรือความร้อนโดยตรง เพื่อที่จะหาทางแก้ไขต่อไปในกรณีที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง

อาการ ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์ ก็อาจจะเกิดจากชิปกราฟฟิกเสียหาย โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้งานมานานหรือเกิดความร้อนสะสมที่สูงมากจากการใช้งาน แบบนี้ก็คงยากต่อการจัดการด้วยตัวเอง การส่งซ่อมน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงก็ตามและอย่าลืมตรวจสอบแบตหรืออะแดปเตอร์ด้วยว่า มีความผิดปกติหรือไม่ เช่น สายหักหรืออะแดปเตอร์ชำรุดหรือแบตใช้มานานเกินไป จนอาจทำให้เสื่อมหรือเสียหาย จนทำให้เกิดความผิดปกติเมื่อแสดงผล วิธีแก้คือต้องเปลี่ยนแบตหรืออะแดปเตอร์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

lenovo z50-25

 

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค ภาพลายเมื่อเสียบ Adaptor
ปัญหาของระบบไฟมักเกิดขึ้นได้เสมอ หากโน๊ตบุ๊คเหล่านั้นมีการใช้งานมายาวนานหรือมีการใช้งานที่ผิดวิธี ก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายได้และย่อมส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวมไม่น้อยทีเดียว เช่นเดียวกับอาการ ภาพลายเมื่อเสียบ Adaptor ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับระบบไฟอย่างชัดเจน โดยจะไม่แสดงอาการเวลาที่ใช้งานแบต แต่เมื่อเสียบ Adaptor เพื่อชาร์จไฟ การแสดงผลจะเกิดความผิดปกติทันที ดังนั้นเวลาที่เกิดอาการดังกล่าวขึ้น นอกจากจะต้องมองหาวิธีที่จะแก้ไขแล้ว ก็คงต้องมองให้ลึกในการป้องกันอาการผิดปกติ อันจะเกิดขึ้นอีกในภายหลัง

อันดับแรก ให้ลองถอดแบต แล้วต่ออแดปเตอร์เพื่อใช้งาน เพื่อดูว่าจะเกิดปัญหาภาพลายหรือแสดงผลผิดปกติหรือไม่ หากยังเกิดปัญหา ก็ให้ลองใส่แบต แล้วใช้งานอีกครั้งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ภาพลายทั้งในช่วงของการใช้แบตหรือถอดแบต ก็คงต้องมาดูที่อแดปเตอร์ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เบื้องต้นอาจใช้การสังเกตที่สายไฟหรืออแดปเตอร์ก่อน ว่ามีการแตกหักฉีกงอตรงจุดใดบ้าง

Lenovo-8

 

แต่เมื่อมองไปที่การแสดงผลผิดปกติ ก็อย่าละเลยในเรื่องของซอฟต์แวร์และรูปแบบการใช้งานที่เป็นอยู่ ซึ่งให้ลองเปิดโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานบนโน๊ตบุ๊ค เวลาที่เสียบและไม่เสียบอแดปเตอร์ แล้วดูผลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากมีอาการผิดปกติในบางโปรแกรมหรือการทำงานบางอย่าง เช่น จะเป็นทุกครั้งเมื่อเล่นเกมหรือใช้งานที่โหลดกราฟฟิกมากๆ ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกราฟฟิกชิปได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นเรื่องความร้อน ก็อาจใช้โปรแกรมในการตรวจวัด เช่น GPUz เพื่อดูว่ามีอุณหภูมิสูงจนผิดปกติหรือไม่ รวมถึงการทำงานของพัดลมทำได้ดีเพียงใด ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาภายในของสิ่งเหล่านี้

แต่หากว่าไม่เกิดจากปัญหาจากความร้อน มีการตรวจสอบแล้วปกติดี ก็ต้องเช็คไปที่ระบบไฟโดยตรง สิ่งที่ควรทำก็คือ อาจจะต้องงดใช้อแดปเตอร์ตัวดังกล่าว แล้วหาอแดปเตอร์ตัวใหม่มาใช้แทน ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในส่วนอื่น สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่าลืมตรวจเช็คสายสัญญาณที่ต่อจากเมนบอร์ดเข้าสู่หน้าจอ ซึ่งเกิดจากความเสียหายของสายสัญญาณหรือพอร์ตหลุดหลวมได้ ก็คงต้องให้ความสำคัญในจุดนี้ด้วย

Lenovo-4

ปัญหา โน๊ตบุ๊ค ภาพที่จอแบ่งเป็นหลายจอเล็กๆ และเป็นลาย
อาการภาพแตก จอลายเป็นภาพเล็กๆ หลายๆ ภาพนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวซอฟต์แวร์ การแสดงผล ฮาร์ดแวร์ ประเภทกราฟฟิกชิปและเมมโมรีที่เป็นบัฟเฟอร์หรือบางครั้งก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติจากโปรแกรมการทำงานที่ติดตั้งลงไป จนทำให้ระบบไม่สามารถที่จะแสดงผลได้นั่นเอง สิ่งนี้เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ดีแนวทางในการแก้ปัญหา ภาพแตก จอลายเป็นภาพเล็กๆ หลายๆ ภาพนั้น สามารถทำได้โดยการตรวจเช็คสิ่งต่างๆ ตามอาการที่เกิดขึ้นให้เห็น ซึ่งหากเกิดจากซอฟต์แวร์ ก็อาจจะแก้ไขเบื้องต้นได้เอง แต่ถ้าเกิดจากฮาร์ดแวร์ บางครั้งคงต้องพบช่างหรือลองซ่อมเอง หากคิดว่าพอมีความรู้อยู่บ้าง แต่ควรต้องเตรียมเครื่องมือให้พร้อม

สิ่งแรกที่ควรจะต้องทำก็คือ การตรวจเช็คก็คือ ไดรเวอร์ที่ใช้ มีความเหมาะสมหรือรองรับกับกราฟฟิกที่ใช้ดีพอหรือยัง แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับอาการที่เกิดขึ้นก็ตาม แต่หากเป็นไปได้ก็ควรที่จะอัพเดตไดรเวอร์ที่ใช้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิตโน๊ตบุ๊ค แล้วดาวน์โหลดไดรเวอร์ Display Graphic Driver ล่าสุดมาใช้หรือไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิต อย่าง Intel, nVIDIA หรือ AMD เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์ชิปเซ็ตเหล่านั้นมาติดตั้งโดยตรง

lenovo z50-29

นอกจากนี้หากเกิดเฉพาะกับโปรแกรมบางประเภท เช่น เกมหรือโปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ ก็อาจจะต้องดูว่ามีการเรียกใช้ไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นใดมาใช้ร่วมด้วย บางโปรแกรมอาจจะต้องอาศัยการอัพเดตหรือดาวน์โหลด Patch บางตัว สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นจากชิปกราฟฟิกก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัด เพราะจะมีปัญหาตั้งแต่เริ่มบูตเครื่องทันที ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจะแตกออกเป็นลายๆ เมื่อกราฟฟิกทำงานนั่นเอง แบบนี้ก็คงต้องส่งซ่อมเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ยากนัก เพราะสถานที่รับซ่อมหลายแห่ง ก็มีเครื่องมือสำหรับซ่อมอาการเหล่านี้ได้ดี

นอกจากนี้ก็ไม่ควรมองข้ามในส่วนของสายแพที่เชื่อมต่อสัญญาณจากเมนบอร์ดไปยังจอภาพ ว่าเกิดความเสียหายหรือไม่ เบื้องต้นหากแกะหรือพอเปิดเครื่องได้ด้วยตัวเอง ก็อาจจะต้องเปิดเครื่องเพื่อดึงสายสัญญาณออกมาตรวจเช็ค แล้วติดตั้งเข้าไปใหม่ให้เรียบร้อย โดยสาเหตุอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหานี้ก็คือ จอแสดงผล ซึ่งค่อนข้างจะเป็นประเด็นสำคัญ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่อาจเกิดความเสียหายเนื่องจากความเสื่อมสภาพหรือเกิดจากอุบัติเหตุ จากการกระแทก จนทำให้จอภาพไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Tips & Tricks

ปัญหาของระบบไฟมักเกิดขึ้นได้เสมอ หากโน๊ตบุ๊คเหล่านั้นมีการใช้งานมายาวนานหรือมีการใช้งานที่ผิดวิธี ก็มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายได้และย่อมส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวมไม่น้อยทีเดียว

Special Story

การเกิด โน๊ตบุ๊ค ภาพลาย ทั้งเมื่อใช้แบต หรือ อะแดปเตอร์ เป็นอีกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับการใช้งานโน๊ตบุ๊ค ยิ่งหากใช้งานแบบขาดการดูแลแล้ว ก็มีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้

Tips & Tricks

เรื่องของภาพแตก จอลายเป็นภาพเล็กๆ หลายๆ ภาพนั้น เกิดขึ้นได้ทั้งจากตัวซอฟต์แวร์ การแสดงผล ฮาร์ดแวร์ ประเภทกราฟฟิกชิปและเมมโมรีที่เป็นบัฟเฟอร์