Home » 4. Other News

YouTube – เปลี่ยนข้อตกลงการใช้งานใหม่ … ผู้ผลิตคลิปวีดีโอเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานๆ อาจจะโดนแบนได้

15 Nov 19 - By l

สำหรับผู้ใช้งาน YouTube ทั้วไปในเมืองไทยเรานั้นกำลังตื่นเต้นกับ YouTube Premiun อยู่ ทว่าทางฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นมีเรื่องให้ต้องตื่นเต้นเยอะกว่ามาก ด้วยการเปลี่ยนข้อตกลงการใช้งานใหม่ที่จะถูกเริ่มต้นใช้งานอย่างจริงจังตั้งแต่ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนั้น ในข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งได้ระบุเอาไว้ว่าทาง YouTube สามารถที่จะทำการแบนการใช้งาน YouTube หรือบัญชี Google ของเจ้าของช่อง YouTube ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานๆ ได้

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปนั้นเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด ทว่ากับผู้ที่เป็น YouTuber แล้วนั้นเรื่องดังกล่าวนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะจากข้อตกลงการใช้งานนั้นหากสรุปง่ายๆ เลยก็คือถ้าช่องของคุณมีผู้ใช้เข้ามาดูน้อยเกินไป ไม่มีคนกดไลต์ให้บ่อยๆ รวมไปถึงไม่มีการปล่อยคลิปใหม่ๆ เป็นระยะเวลานานๆ ทาง YouTube สามารถที่จะทำการปิดช่องได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องบอกคุณก่อน โดยหนักสุดนั้นก็อาจจะมากไปถึงการโดนแบนจากการใช้งานไม่ให้สามารถเป็น YouTuber ได้อีก

อย่างไรก็ตามแต่แล้วด้วยความที่ทาง YouTube นั้นใช้ข้อความที่คลุมเครือเอามากๆ กับข้อตกลงดังกล่าวทำให้มี YouTuber หลายๆ คนเริ่มเป็นกังวลจนได้มีการถามไปยัง YouTube ว่าจริงแท้อย่างไร ทาง YouTube ได้มีการตอบกลับมาว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นเป็นการเปิดทางให้ YouTube สามารถที่จะทำการแบนช่อง YouTube ออกจากระบบได้หากช่องดังกล่าวมีการทำสื่อแบบ hate speech, conspiracy theories หรือ harmful messages เท่านั้น ทว่าจากการที่ยังไม่มีการใช้งานข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการดังนั้นแล้วทาง YouTube เองอาจจะมีการแก้ไขข้อความให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นกว่านี้ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

ที่มา : techspot© Copyright - Notebookspec.com All Rights