Home » Tips & Tricks

Word 2010 Tip: สลับหน้าต่างเอกสารไปที่ต้องการในกรณีเปิดเอกสารหลายๆไฟล์

20 Jan 11 - By l

เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้ ?Word 2010 ส่วนมากมักจะเปิดเอกสารออกมาทำงานหลาย ๆ ไฟล์ เพราะมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันกันในเอกสารต้องสลับไปมาในเอกสารแต่ละเอกสาร เราสามารถทำการสลับหน้าต่างเอกสารได้วิธีการดังนี้

วิธีที่ 1

1.ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม Word ที่อยู่บน Taskbar

2.จะมีรายชื่อไฟล์ที่เราเปิดค้างอยู่ทั้งหมดออกมา เราก็แค่คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด

วิธีที่ 2

1.ที่หน้าต่างเอกสาร Word ที่ทำงานอยู่คลิกที่แท็บเมนู View แล้วคลิกที่ปุ่ม Switch Windows

2.จะมีรายชื่อไฟล์ที่เราเปิดค้างอยู่ทั้งหมดออกมา เราก็แค่คลิกเลือกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด
© Copyright - Notebookspec.com All Rights