Home » Tips & Tricks

Word 2010 Tip: ทำเอฟเฟ็กต์สวยๆให้กับข้อความ

1 Feb 11 - By l

สำหรับผู้ที่ใช้ Word 2010 ในการทำเอกสารแนะนำตัวหรืออื่นๆ อย่าง เช่น เมนูอาหาร, ใบประกาศ หรือโบชัวส์สินค้า ย่อมต้องมีการใส่เอฟเฟ็กต์ให้ข้อความเป็นที่น่าสนใจ ใน Word 2010 ก็มีเครื่องมือการทำเอฟเฟ็กต์ ไม่ว่าจะใส่เงา ภาพสะท้อน ข้อความแบบเรืองแสง หรืออื่นๆ โดยคุณสามารถทำโดยวิธีนี้

1.พิมพ์ข้อความที่ต้องการใส่เอฟเฟ็กต์ พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบตัวอักษร เสร็จแล้วให้ใช้เมาส์ลากคลุมข้อความที่ต้องการใส่เอฟเฟ็กต์

?

2.ที่ริบบอนเมนู Home ให้คลิกที่ปุ่ม A (สีฟ้า) จะแสดงรูปแบบเอฟเฟ็กต์ให้เห็นด้วยนำเคอเซอร์เมาส์มาวางเหนือรูปแบบ ก็จะแสดงตัวอย่างให้เห็นก่อนเลือกจริง

3.เมื่อจะเลือกรูปแบบใดก็คลิกที่ปุ่มรูปแบบนั้น ?ข้อความจะถูกใส่เอฟเฟ็กต์ตามที่เลือกทันที

?

4.คุณยังสามารถกำหนดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมได้ตัวเอง โดยคลิกที่

  • Outline เลือกสีให้ข้อความ
  • Shadow เลือกรูปแบบเงา
  • Reflection เลือกรูปแบบการสะท้อนแสง
  • Glow เลือกแสงเรืองๆ รอบข้อความ
© Copyright - Notebookspec.com All Rights