Home » Tip & Trick

วิธีการ Snap หน้าต่างโปรแกรมไปยังมุมทั้ง 4 ของหน้าจอบน Windows 10

28 May 15 - By l

ในการ Snap หน้าต่างโปรแกรมไปยังมุมต่างๆ บนหน้าจอ เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้มาตั้งแต่ในยุคของ Windows 7 ด้วยลูกเล่นที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการแบ่งหน้าจอให้สามารถใช้งานได้มากขึ้น เพื่อให้ทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้สะดวก มองเห็นและแก้ไขได้รวดเร็ว เหมือนกับการใช้หลายหน้าจอ เพียงแต่เป็นการแสดงผลบนหน้าจอเดียวเท่านั้น ซึ่งการใช้งานก็มีความหลากหลาย ทำได้ตั้งแต่ 2 โปรแกรมขึ้นไป

Windows 10 snap-0

โดยฟีเจอร์ Snap เวอร์ชั่นใหม่ที่ปรากฏอยูบน Windows 10 นี้ ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับบน Windows 8 แต่มีเพิ่มเติมลูกเล่นเข้ามาอีกเล็กน้อย ด้วยการเพิ่มการ Snap เข้ามุมทั้ง 4 ของหน้าจอได้ อีกทั้งปรับรูปแบบการทำงานให้ง่ายขึ้น ซึ่่งหน้าต่างโปรแกรมอื่นๆ จะพร้อมในการ Snap เข้ามุมทั้ง 4 ในทันที เพียงแค่รอผู้ใช้คลิกไปยังหน้าโปรแกรมเหล่านั้นเท่านั้น ด้วยการใช้งานไม่กี่ขั้นตอน

Windows 10 snap-1

1
ในกรณีที่ต้องการ Snap หน้าต่าง 4 โปรแกรม แบ่งออกเป็น 4 หน้าจอ ให้คลิกซ้ายค้างไว้ที่หน้าต่างโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่่งที่ต้องการ แล้วลากไปยังมุมใดก็ได้บนหน้าจอ

Windows 10 snap-2

2
หน้าต่างโปรแกรมจะ Snap หน้าต่างดังกล่าวให้อยู่ในมุม โดยแบ่งออกเป็น 1/4 โดยอัตโนมัติ

Windows 10 snap-3

3
ต่อมาให้คลิกซ้ายที่แถบบนของหน้าต่าง จากนั้นลากไปยังมุมที่เหลือ โดยเมื่อ Snap ไปที่มุมแล้ว ก็จะถูกแบ่งส่วนหน้าจอตามหน้าต่างแรก

Windows 10 snap-4

4
โดยเมื่อ Snap หน้าต่างโปรแกรมที่ 2 แล้ว สังเกตได้ว่าจะมีหน้าต่างอื่นๆ ที่รอการ Snap ให้ทำการวิธีเดิมในการ Snap ไปยังมุมที่เหลือ

Windows 10 snap-5

5
เมื่อทำการ Snap ทั้งหมด 4 โปรแกรมแล้ว จะเห็นว่าหน้าจอแสดงผล ก็จะแบ่งออกเป็น 4 หน้าต่างเท่าๆ กัน

แต่จะมีปัญหาอยู่บ้างในบางหน้าต่างโปรแกรมที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และมีการกำหนดพื้นที่เอาไว้ในเบื้องต้น ก็จะไม่สามารถใช้การ Snap ในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีแบบ Manual ในการปรับขนาดด้วยตัวเอง© Copyright - Notebookspec.com All Rights