Home » 4. Other News

[Game 2017] Blizzard บอกลา Windows XP และ Vista … ตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะไม่สามารถใช้งานของค่ายได้อีก

24 Jul 17 - By l

สำหรับท่านใดที่เล่นเกมของ Blizzard บนเครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP และ Vista อยู่นั้น ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องทำการเปลี่ยนระบบปฎิบัติการให้ใหม่กว่านี้ เพราะไม่ไม่นานมานี้นั้นทาง Blizzard ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 นี้เป็นต้นไปผู้ใช้ระบบปฎิบัติการเก่าทั้ง 2 นั้นจะไม่สามารถเล่นเกมของ Blizzard ได้อีกต่อไปครับ

ตั้วเกมที่ไม่สามารถเล่นได้นั้นก็จะประกอบไปด้วย World of Warcraft, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone และ Heroes of the Storm ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกมที่ต้องเล่นผ่าน client อย่าง battle.net ทั้งสิ้นครับ ทาง Blizzard ได้ออกมาให้เหตุผลในเรื่องดังกล่าวเอาไว้ว่าเครื่องที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows XP และ Vista นั้นส่วนใหญ่จะมีฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วซึ่งไม่เหมาะสมกับการเล่นเกมรวมทั้งระบบปฎิบัติการทั้ง 2 ต่างก็ถูกงดการอัพเดทความปลอดภัยจากทาง Microsoft ตั้งแต่ในปี 2014 มาแล้วครับ

เรื่องดังกล่าวนี้นั้นอาจจะไม่ส่งผลกับผู้ใช้ในวงกว้างมากเท่าไรครับ เพราะตั้งแต่ที่ทาง Microsoft ออกมายุติการออกอัพเดทให้กับทั้ง Windows XP และ Vista นั้น พบว่าหลังจากเวลาผ่านไป 2 ปีกว่าแล้วมีผู้ใช้งาน Windows XP เหลือประมาณ 6.4% และ Vista นั้นเหลือผู้ใช้งานเพียงแค่ 0.53% เท่านั้นครับ

ที่มา : arstechnica
© Copyright - Notebookspec.com All Rights