Home » Tip & Trick

Windows Tips – แก้ปัญหา เปิดโฟลเดอร์ หรือ เปิด Windows Explorer ไม่ได้ด้วย 2 ขั้นตอนง่ายๆ

6 Jan 19 - By l

ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดระบบไฟล์ภายในเครื่อง ต้องพูดถึง Windows Explorer แน่นอน เพราะเป็นฟังค์ชั่นที่สำคัญใน Windows โดยมีหน้าที่ จัดการและดูแลไฟล์ รวมถึงควบคุมอินเตอร์เฟสของ Windows ไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไอคอน ภาพพื้นหลัง รวมถึงแถบ Taskbar ด้วย

วิธีแก้ปัญหา เปิดโฟลเดอร์ หรือ Windows Explorer ไม่ได้ด้วย 2 ขั้นตอน

เราจะเห็นได้ว่า Windows Explorer สำคัญกับเครื่องเรามาก แต่จะแก้ยังไง เมื่อเกิด Windows Explorer เสียหาย หรือ หยุดทำงาน ทำให้เราไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์หรือเปิดหน้าต่าง Explorer ได้ ให้เราทำตาม 2 ขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำการ Restart Windows Explorer

เปิด Task Manager ขึ้นมาโดย คลิกขวา ที่ Taskbar เลือกเมนู Task Manager หรือ กดคีย์ลัดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete > Task manager

จากนั้นให้ทำการ เลือกเมนู Process จากนั้นให้เราหารายการ Windows Explorer

ให้คลิกขวา แล้ว เลือกที่ Restart ที่ Windows Explore เพื่อให้เริ่มต้นทำงานใหม่อีกครั้ง แค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้ว

 
© Copyright - Notebookspec.com All Rights