Home » 5. MS News

Windows 8 ได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มในเดือนธันวาคม 2012 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่รวม Windows RT

5 Jan 13 - By l

หลังจากที่่ Windows 8 เปิดตัวเข้าสู่ตลาดนั้น ยอดผู้ใช้รวมที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้เชื่อมต่อสู่อินเตอร์เน็ตนั้นมีเพียง 1.06% จากทั้งหมดเท่านั้น นับว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก ทว่าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ปริมาณของผู้ใช้กลับเพิ่มมากขึ้นจนถึง 1.77 % นับว่าปริมาณการเติบโตครั้งนี้สูงถึง 60% ทีเดียว โดยยอดทั้งหมดนี้ไม่ได้นับรวม Windows RT เข้าไปด้วย

สำหรับ Windows RT นั้นกลับมียอดเติบโตในตลาดเพียง 0.01% จากทั้งหมดเท่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งยอดปริมาณผู้ใช้จำนวนนี้มาจากปริมาณของผู้ใช้ Surface RT เท่านั้นเอง และทำให้ปริมาณยอดผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยอดรวมผู้ใช้ระบบปฏิบัติการจากทางไมโครซอฟท์จากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นจาก 91.45% เป็น 91.74% ทีเดียว แต่จะว่าไปแล้ว Windows 8 เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานมากนัก จะให้พรวดเดียวมีผู้ใช้เกือบครึ่งตลาดเลยก็คงจะมากเกินไป และยังทิ้งช่วงห่างจาก Windows 7 ได้ไม่นานมากด้วย

ที่มา :?cnet
© Copyright - Notebookspec.com All Rights