Home » Notebook Game (N4G)

Windows 7 ขายได้ 150 ล้านชุดแล้ว เฉลี่ยเป็น 7 ชุดต่อวินาที

28 Dec 09 - By l

Microsoft ได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าล่าสุดนี้ Windows 7 ระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Microsoft ได้ทำยอดจำหน่ายได้สูงถึง 150 ล้านชุดแล้ว ในระยะ 8 เดือน เฉลี่ยเป็น 7 ชุดต่อวินาที โดย Microsoft ได้กล่าวเอาไว้ว่า 75% ขององค์กรใหญ่นั้นต้องการ Windows 7 เพื่อใช้งานในบริษัทขอตนเอง นอกจากนี้ Microsoft ยังเปิด Windows Essential Beta ชุดใหม่ในการฉลองความสำเร็จของ Windows 7 อีกด้วย

windows 7

ที่มา – Hot Hardware
© Copyright - Notebookspec.com All Rights