Home » 4. Other News

Windows 10 – version 1903 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งานร่วมกับชิป AMD ดีขึ้น 6 – 15%

25 Jun 19 - By l

สำหรับ Windows 10 version 1903 หรืออัพเดทประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเรียกได้ว่าทาง Microsoft เพิ่มหลายๆ อย่างเข้ามาให้ Windows 10 ให้น่าใช้งานมากขึ้นจริงๆ ครับไม่ว่าจะเป็น Windows Sandbox, light theme หรือการประปรุง UI ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมครับว่าใน Windows 10 version 1903 นั้นทาง Microsoft ได้มีการประปรุงตัวระบบปฎิบัติการในระดับ kernel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเครื่องที่ใช้หน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen จากทาง AMD ครับ

ในการปรับปรุงระบบดังกล่าวนั้นจะเป็นในส่วนของการจัดตารางเวลาในการทำงาน(scheduler) ของคำสั่งต่างๆ บนตัวระบบปฎิบัติการ Windows 10 ที่จะเข้าไปยังหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen ของทาง AMD ครับ ผลที่ได้นั้นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen ของทาง AMD นั้นจะเห็นได้ชัดเจนครับว่าการทำงานของคำสั่ง(หรือการเรียกใช้โปรแกรมรวมไปถึงการประมวลผลต่างๆ ในโปรแกรม) เร็วมากขึ้นกว่าเดิมมากครับ

จากสไลด์ของทาง Microsoft นั้นจะเห็นได้ครับว่าไม่เพียงแค่การใช้งานโปรแกรมทั่วไปเท่านั้นที่จะได้รับผลในการปรับปรุง kernel นี้เพราะในการเล่นเกมเองนั้นก็ให้ผลที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างสไลด์ด้านบนนี้นั้นจะเห็นได้ว่าผลจากการใช้ Windows 10 version 1903 กับโปรแกรมทดสอบ PCMark 10 ในส่วนของ App Launch นั้นจะมีความเร็วเพิ่มขึ้น 6% ส่วนในการเล่นเกมนั้นเมื่อทดสอบด้วยเกม Rocket League จะมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นถึง 15% เลยทีเดียวครับ

ในการปรับปรุงดังกล่าวนี้นั้นตัวระบบปฎิบัติการ Windows 10 นั้นจะเข้าไปปรับปรุงในส่วนของการคัดเลือกความเร็วสัญญาณนาฬิกาของหน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen ให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมครับ จากที่จะต้องไปใช้เวลาในการกำหนัดความเร็วสัญญาณนาฬิกาของตัวหน่วยประมวลผลสำหรับการทำงานแบบ single core ประมาณ 30 ms ต่อคำสั่งไม่กี่คำสั่งนั้น เมื่ออัพเดทเป็น Windows 10 version 1903 แล้วความเร็วในการกำหนดความเร็วสัญญาณนาฬิกาในส่วนนี้นั้นจะลดลงเหลือเพียงแค่ 1 – 2 ms เท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ

อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นสิ่งที่คุณจะสังเกตได้ชัดเจนเลยนั้นก็คือบนเครื่องที่ใช้หน่วยประมวลผลสถาปัตยกรรม Zen นั้นเมื่ออัพเดท Windows 10 version 1903 แล้วจะเห็นได้ว่าความเร็วสัญญาณนาฬิกาแบบ single core นั้นจะสูงมากขึ้นกว่าเดิมครับ ถ้าระบบระบายความร้อนของคุณดีอยู่แล้วนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไรนักแต่ถ้าคุณใช้งานในที่ๆ ไมใช่ห้องแอร์แล้วล่ะก็สิ่งที่จะเห็นตามมาก็คือเรื่องของเสียงพัดลมกับความร้อนชั่วขณะที่เพิ่มขึ้นของตัวหน่วยประมวลผลครับ ทว่าเมื่อแลกกันแล้วนั้นก็ถือว่าคุ้มครับ งานนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ซื้อมาได้คุ้มขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมครับ

ที่มา : windowslatest
© Copyright - Notebookspec.com All Rights