Home » Tip & Trick

Windows 10 – เปลี่ยนค่าการใช้งาน Default Programs

17 Aug 15 - By l

โดยปกติที่เราใช้งานซอฟต์แวร์หรือไฟล์ใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเวลาที่ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ก็จะเปิดไปตามที่โปรแกรมของระบบตั้งเอาไว้ เช่น เปิด Compress file หรือบีบอัดไฟล์ ก็จะไปที่ WinRAR หรือเปิดไฟล์ภาพ ก็จะเปิดบน Windows Photo Viewer รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ แต่บางครั้งก็อยากจะเปลี่ยนโปรแกรมในการเปิด ด้วยโปรแกรมอื่นๆ ด้วยการคลิกขวา แล้วเลือก Open with… แล้วเลือก Choose Default Program

Windows 10 Start Menu

 

แต่บางกรณีที่เปิดใช้กับโปรแกรมใหม่แล้วเกิดมีปัญหาหรือใช้งานแล้วไม่ถูกใจ อยากจะกลับมาใช้การเปิดผ่านโปรแกรมเดิมที่เคยใช้อยู่ ก็สามารถยกเลิกค่า Default เดิมได้ ซึ่งจะให้ผลได้เหมือนกับการใช้งานแบบดั้งเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนโปรแกรมในการทำงานนั่นเอง โดยสามารถใช้วิธีการในการแก้ไขค่า Default Programs ได้ดังนี้

Default Program (1)

ขั้นแรกให้เข้าไปที่ Program ด้วยการเข้าไปใน Control Panel

Default Program (2)
จากนั้นคลิกไปที่ Set your Default Programs : ที่อยู่ในหัวข้อ Default Programs

Default Program (3)
ค้นหาแอพที่คุณต้องการให้กลับเป็นค่า Default ด้วยการเลือก Filetype/ protocol จากช่องทางซ้ายมือ เลื่อนไปตามหัวข้อที่อยู่ในช่องตัวอย่างแล้วคลิกเลือก โดยตามที่ใช้งานเป็น Internet Explorer

โดยเลือกด้วยการใส่เครื่องหมายหน้าหัวข้อที่ต้องการให้แอพเหล่านั้นเปิดขึ้นมา

  • แบบแรก All possible filetypes/protocols เลือกไฟล์ต่างๆ ทั้งหมด ให้เปลี่ยนมาทำงานด้วยการคลิก Set rhis program as default.
  • แบบที่สอง Selective filetypes/protocols (for example: .html, but not .xml) เป็นการเลือกเฉพาะบางไฟล์ เมื่อเลือกตามที่ต้องการได้แล้ว ให้คลิก Choose defaults for this program

Default Program (4)

ซึ่งหากเลือกแบบที่สอง ก็จะมีการโชว์หน้าจอสำหรับการเลือก Selective filetypes/protocols ที่ต้องการจะให้เปิดด้วยแอพที่เลือกขึ้นมา ด้วยการใส่เครื่องหมายลงในช่องที่ต้องการ แล้วคลิก Save
ที่มา : windows10forums
© Copyright - Notebookspec.com All Rights