Home » 5. MS News

Windows 10 1903 จะโดนยุติให้การสนับสนุนในเดือนธันวาคมนี้

15 Sep 20 - By l

Windows 10 นั้นถือได้ว่าเป็นระบบปฎิบัติการที่ทาง Microsoft บอกว่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้ว โดยทาง Microsoft ได้เปลี่ยนมาใช้ยุทวิธีในการอัพเดท Build ของ Windows 10 แทน อย่างไรก็ตามแต่แล้วนั้นล่าสุดทาง Microsoft ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะหยุดให้การสนับสนุน Windows 10 1903 ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

Windows 10 1903

Windows 10 1903

Windows 10 1903 นั้นเริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ได้ทำการอัปเดทกันตั้งแต่ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมา ทว่าจากสำรวจของทาง AdDuplex Report for August 2020 นั้นพบผู้ใช้กว่า 33.5% ยังคงใช้งาน Windows 10 1903 อยู่ทั้งๆ ที่ทาง Microsoft ได้ทำการปล่อยอัปเดท 2004 ออกมาแล้ว โดยตามการสำรวจนั้นพบว่ามีผู้ใช้ 1909 อยู่ที่ 35.5% และ 24.1% ตามลำดับ(เวอร์ชันอื่นจะอยู่ที่ 2.4%) ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้เองนั้นเพื่อที่ทาง Microsoft จะได้สามารถปรับให้ผู้ใช้หันมาอัปเดทเวอร์ชัน Windows 10 เป็น 2004 ทาง Microsoft จึงได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการยุติการสนับสนุน Windows 10 เวอร์ชันที่ต่ำกว่า 1903 ตามระยะเวลาต่อไปนี้

  • Windows 10 1809 จะยุติการสนับสนุนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2020 โดยยกเว้นผู้ใช้ non-Enterprise และ Education editions ที่จะยุติในวันที่ 21 พฤษภาคม 2021
  • Windows 10 1903 จะยุติการสนับสนุนในวันที่ 8 ธันวาคม 2020

งานนี้นั้นถือได้ว่า Windows 10 Build ต่างๆ นั้นมีระยะเวลาในการสนับสนุนที่น้อยกว่า Windows เวอร์ชันเก่าๆ ของทาง Micorosft เป็นอย่างมาก คงต้องดูกันต่อไปว่า Build ปัจจุบันอย่าง 2004 นั้นจะอยู่ต่อไปกับพวกเราได้อีกนานมากแค่ไหน

ที่มา : notebookcheck
© Copyright - Notebookspec.com All Rights