Home » 4. Other News

WiFi Alliance และ Wireless Gigabit Alliance จับมือร่วมพัฒนามาตรฐานไร้สายที่ 60GHz ที่จะได้ใช้ปี 2014

11 Mar 13 - By l

เป็นระยะกว่าสองเดือน ที่ WiFi Alliance และ Wireless Gigabit Alliance ได้วางแผนจับมือร่วมกันพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไร้สาย ที่ความที่ 60GHz สำหรับแผนระยะยาวที่ทั้งสองนั้นจับมือร่วมกันทำนั้น ก็มีระบบ WiGig ที่จะกลายเป็นมาตรฐานพร้อมใช้งานภายในต้นปี 2014

และหลังจากที่เจ้ามาตรฐานนี้พร้อมใช้งานแล้ว ABI Research ก็คาดการว่าจะมีเครื่องหรืออุปกรณ์ที่รองรับทั้งระบบ WiFi และ WiGig กว่า 1.8 ล้านล้านเครื่อง ภายในปี 2016 หรือก็น่าจะกินระยะเวลาเพียงประมาณ 2 ปีเท่านั้น นับแต่ประกาศมาตรฐานนี้ออกมา ซึ่งแน่นอนว่าทั้งระหว่างนี้และระหว่างที่จะถึงนั้น ก็คงมีงานให้ทั้งสององค์กรทำมากมายล่ะ

ที่มา: engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights