Home » 4. Other News

WiFi จับมือรวมมาตรฐานกับ WiGig เรียบร้อย มุ่งเป้าพัฒนาคลื่นความถี่ 60 Ghz สำหรับใช้งาน

5 Jan 13 - By l

เรื่องมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั้น ที่คุ้นหูคุ้นตากันมากที่สุดก็คือกลุ่มของ WiFi ที่มีอยู่ในโน้ตบุ๊กสมัยนี้ทุกเครื่อง ส่วนอีกมาตรฐานหนึ่งที่เริ่มมีกระแสมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา นั่นคือ WiGig ซึ่งเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อความเร็วสูงสำหรับใช้ภายในบริเวณจำกัด เช่นภายในที่พักอาศัย (ข่าวเก่า) ล่าสุดมีข่าวอย่างเป็นทางการออกมาเรียบร้อยแล้วว่า ตัวมาตรฐาน WiFi และ WiGig ได้ทำการยุบรวมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันเรียบร้อยแล้ว จุดประสงค์ก็เพื่อรวมองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จะได้ง่ายต่อการควบคุม จัดการ และดูแลมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สาย

โดยมีการตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นปีนี้จะต้องเริ่มเปิดตัวการเชื่อมต่อไร้สายบนคลื่นความถี่ 60 GHz สำหรับการใช้งานทั่วไปได้ ซึ่งจะให้ผลทั้งความเร็วและระยะการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันมากทีเดียว

ที่มา : Engadget
© Copyright - Notebookspec.com All Rights