Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "แปลงไฟล์ iso"

SOFTWARE

การแปลงไฟล์ ISO แปลงไฟล์ DVD นั้นปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็ว ต่างจากในอดีตที่ค่อนข้างจะยาก อาจต้องใช้โปรแกรมหลายตัว ในการแปลงไฟล์ แถมบางครั้งยังเกิดปัญหาระหว่างการแปลง

SOFTWARE

หลายครั้งที่การแปลงไฟล์ ISO หรือ แปลงไฟล์ DVD นั้น ติดปัญหาในเรื่องของการจัดการไฟล์และการปรับแต่ง จึงทำให้การแปลงไฟล์เป็นไปได้ยาก ยิ่งเป็นการแปลงไฟล์ DVD จากแผ่น

SOFTWARE

การแปลงไฟล์ ISO และ แปลงไฟล์ DVD ด้วยโปรแกรม Format Factory ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกรูปแบบของไฟล์ที่แปลงออกมาแล้วได้หลายรูปแบบ

SOFTWARE

ในการแปลงไฟล์ วีดีโอ ที่เป็นแบบ ISO ในกรณีที่ต้องนำไปใช้อย่างเร่งด่วนหรือการแปลงไฟล์ ISO เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น โดยที่ไม่ต้อง Burn ขึ้นมา เพื่อที่จะต้องแปลงทีละไฟล์

Notebook News

รูปแบบการแปลงไฟล์ในปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่มีอุปกรณ์ในแบบมีเดียไฟล์ได้รับความนิยม เพราะไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ที่เป็นมีเดียเพลย์เยอร์

Advertisement