Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "แปลงไฟล์ iPad iPhone"

SOFTWARE

ไม่ใช่ทุกครั้งที่การใช้งานไฟล์วีดีโอจะสามารถนำมาใช้ได้ทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเดินทางหรือในพื้นที่ซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น การแปลงเป็นไฟล์ MP3

SOFTWARE

จะว่าไปแล้ว หากจะมองไปที่การแปลงไฟล์วีดีโอในปัจจุบันก็มีให้เลือกอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายก็ตาม ซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันและลูกเล่น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน

SOFTWARE

สำหรับคนที่มีอุปกรณ์โมบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สิ่งหนึ่งที่มักจะทำกันเป็นประจำก็คือ การนำไฟล์มัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น วีดีโอหรือเพลงมาใส่ไว้ในเครื่อง

Notebook News

การแปลงไฟล์ลงใน iPad, iPhone น้ันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ วีดีโอ ภาพ เสียงหรือไฟล์เอกสารต่างๆ

Advertisement