Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "เมาส์ช้า"

Tips & Tricks

หลาย ๆ ครั้งผู้ใช้บางคนโดยเฉพาะกับใครที่เพิ่งจะซื้อเมาส์มาใหม่ หรือเปลี่ยนเมาส์สลับมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ก็จะพบกับปัญหาเมาส์เลื่อนช้าไปหรือไวเกินไป ซึ่งปัญหานี้มาจากค่า DPI (ค่าความไวในการขยับเมาส์) ของเมาส์ โดยเมาส์แต่ละตัวนั้นจะมีค่า DPI เฉพาะตัว ทำให้ใครที่เคยชินกับเมาส์ที่ใช้อยู่ พอเปลี่ยนเมาส์ก็จะทำให้รู้สึกว่าเมาส์ตัวใหม่นี้ช้าเกินไป หรือไวเกินไป ทีมงาน Notebookspec จึงนำวิธีที่ง่ายที่สุดในการ ปรับความไวเมาส์ มาฝากกัน วิธีปรับความไวเมาส์ Windows 10 เริ่มต้นให้เราเปิด...

Advertisement