Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "เปิดโปรแกรมช้า"

Tips & Tricks

เชื่อว่าอาการเครื่องค้าง เครื่องแฮงก์หรือหยุดทำงานดื้อๆ เป็นอาการที่ผู้ใช้ทั้งพีซีและโน๊ตบุ๊คต่างต้องเคยเจอกันอยู่บ้างในการทำงาน แม้แต่ในปัจจุบันที่สเปคคอมพิวเตอร์จะเร็วแรงไปไกลแล้วก็ตาม

Notebook News

เมื่อโน๊ตบุ๊คที่ใช้เกิดปัญหาขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ที่อยู่ภายใน ไม่ว่าจะทำให้เครื่องช้า เปิดโปรแกรมช้า ทำงานไม่ได้ตามปกติ ก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานอย่างแน่นอน ด้วยอาการต่างๆ ที่ว่ามานี้ ก็ต้องหาทางแก้ไข

Special Story

ไม่อยากที่จะฟอร์แมตเครื่องเพื่อลงวินโดวส์ใหม่ เพราะไหนๆ ก็รู้จักกับโปรแกรม Cleaning หลายตัว ก็เลยอยากจะมาลองดูหน่อยว่า ถึงเวลาคับขันจริงๆ โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้การทำงานดีขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยผมจะลองใช้โปรแกรมสักตัวหนึ่ง

Special Story

ในการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์นั้น บางครั้งเมื่อมีการติดตั้งหรือใช้งาน ลงโปรแกรมหรือเกิดการติดไวรัสอะไรก็ตามแต่ มักจะส่งผลต่อการทำงานของระบบอยู่ด้วย

Advertisement