Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "สเปคคอม 10000"

Buyer's Guide

การมาของซีพียู Intel Gen8 และ AMD Ryzen ก็มีตัวเลือกในราคาประหยัด เรียกว่า 10,000 บาท ก็พอจัดสเปคที่นำมาใช้งานได้แล้ว ขึ้นอยู่กับว่า จะเลือกจัดสเปคคอม แบบไหน เลือกใช้อะไรมาประกอบ ลองมาดู จัดสเปคคอมราคา 10,000 บาท

Advertisement