Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "ราคาแรม"

PC News

ปล่อยให้ผู้ใช้อย่างเราๆ ท่านๆ ดีใจกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับราคาของหน่วยความจำและแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD ที่ใช้ชิป DRAM และ NAND flash เป็นองค์ประกอบลดลงมาเรื่อยๆ ตามลำดับกว่า 2 ปีตั้งแต่ในปี 2017 – 2019 ทว่าเวลาเแห่งการดีใจดังกล่าวนั้นจะหมดลงแล้วเนื่องจากไม่นานมานี้ทาง Digitimes ได้มีการรายงานออกมาว่าบริษํทผู้ผลิต DRAM และ NAND flash นั้นเตรียมที่จะทำการขึ้นราคาทั้ง DRAM และ NAND flash ทำให้ทั้งหน่วยความจำและแหล่งเก็บข้อมูลแบบ SSD นั้นจะมีราคาสูงมากขึ้นที่ราวๆ 10% ในช่วงไตรมาสที่...

PC Zone

หากยังจำกันได้ ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมายังเป็นช่วงของการใช้งาน DDR3 อย่างเหนียวแน่น และน่าจะเกือบจะเป็นยุคเริ่มต้นของ DDR4 อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการใช้งาน DDR3

Advertisement