Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "คืนพื้นที่แรม"

Buyer's Guide

ถ้าคุณอยู่บ้านว่างๆ เล่นเกมหรือเปิดโปรแกรมทำงาน แล้วรู้สึกหน่วงๆ บางทีอาจจะเป็นเพราะ แรมในเครื่องที่ถูกใช้ไปเรื่อยๆ ด้วยการจับจองของระบบวินโดวส์ โปรแกรมและสิ่งต่างๆ เมื่อเวลาเรียกใช้แอพพลิเคชั่นหรือเล่นเกม เมื่อต้องเรียกใช้แรมมากขึ้น ก็ทำให้เครื่องหน่วง ช้า กว่าจะเข้าเกมได้หรือบางครั้งแรมอาจจะไม่พอ เมื่อเจอกับโหลดหนักๆ กรณีที่คุณไม่สะดวกในการซื้อแรมใหม่มาเพิ่ม หรือคอมมีข้อจำกัดในการอัพเกรด วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การคืนพื้นที่แรมบางส่วน ที่ไม่ได้ใช้งานหรือถูกจับจองเอาไว้ มาใช้ในการทำงาน แบบนี้ฟรี สามารถ เพิ่มความเร็ว ด้วยตัวเอง กับวิธีการง่ายๆ...

Advertisement