Home » 4. Other News

Xiaomi Mi Cloud ยืนยาว เก็บได้เยอะ ไม่ต้องกลัวเต็ม !

19 Feb 20 - By l

 

แว่วข่าวมาว่า Xiaomi มีแผนการเสนอการสมัครสมาชิก REALLY LONG Mi Cloud ที่ครอบคลุมอายุสมาชิกได้ถึง 60 ปี ย้ำ 60 ปี ! ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ได้สูงสุดถึง 200GB โดยมีอายุสมาชิกเป็นแบบ 10 ปี และ 60 ปี แบ่งเป็น Platinum Member และ Gold member ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะแบ่งแยกจำนวนอายุการใช้งานกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนี้

 

credit: gizmochina

 

Platinum Membership (200GB)

10-year cloud storage – ¥639 (~$92) ประมาณ 2900 บาท

60-year cloud storage – ¥1599 (~$230) ประมาณ 7200 บาท

 

Gold membership (50GB)

10-year cloud storage – ¥199 (~$29) ประมาณ 900 บาท

60-year cloud storage – ¥499 (~$72) ประมาณ 2300 บาท

 

นอกจาก Mi Cloud แบบระยะยาวแล้ว ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกเป็นระยะสั้นได้ด้วย ทั้งแบบ 1, 2, 3, 6 และ 12 เดือนอีกด้วย ทั้งนี้บริการ Xoaimi Mi Cloud ยังมีการสำรองข้อมูลแบบซิงค์ข้อมูล ทั้งผู้ติดต่อ ข้อความ แอปพลิเคชันส่วนบุคคล และรูปภาพส่วนตัวได้ด้วย แม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีการระบุจำนวนผู้ใช้บริการนี้ของ Xiaomi ออกมาอย่างชัดเจน แต่ผู้ใช้ MIUI ที่มี Mi Cloud รวมอยู่ในนั้นก็มากกว่า 291 ล้านคนในปี 2019 โดยมีผู้ใช้เพียง 112.8 ล้านคนที่มาจากประเทศจีน

 

ที่มา : gizmochina

 

 © Copyright - Notebookspec.com All Rights