Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mac Corner

วีดีโอพิสูจน์ จอ iPad 2 โครตทนและแข็งแรงกว่า iPad รุ่นแรก !!!

อย่างที่ทราบกัน นอกจากชิ้นส่วนหน้าจอกระจอของ iPad 2 จะบางกว่า 27% และกัันรอยขีดขวนได้ดีกว่า iPad รุ่นแรกแล้ว

Click to comment
 
Advertisement

บทความน่าสนใจ

Mac Corner

มาถึงรุ่นที่ 2 กันแล้ว กับแท็บเล็ตจาก Apple ที่มีชื่อว่า iPad โดยการกับมาครั้งนี้ได้ใช้ชื่อที่เรียบง่ายและเข้าใจง่ายๆ